Plagen en Tegenslagen door Geurt Franzen.


PLAGEN & TEGENSLAGEN DOOR GEURT FRANZEN.

gedenkteken__vloetsestraat_.jpg
De gevelsteen in de Vloetsestraat in Mill, die getuigt van de wederopbouw in 1941.

Op 10 mei 1940 raken tientallen boeren in Mill hun boerderij kwijt.
Als in de vroege ochtend van 10 mei 1940 Mill toneel wordt van een hevige strijd tussen Nederlandse en Duitse soldaten, de Duitsers zijn met een pantsertrein door de Peel-Raamstelling gebroken, vallen er tientallen slachtoffers. Maar er is ook veel schade. (zie verslag op deze website onder; historie verslag ontspoorde Duitse pantsertrein).
Volgens sommige bronnen worden 51 boerderijen en 33 huizen verwoest en worden de stallen van 27 boerderijen onbruikbaar. Honderden Millenaren, vooral uit boerengezinnen, worden dakloos.
In allerijl regelt een plaatselijk hulpcomité geld, kleding en schoeisel voor de daklozen, bijeengebracht door inzamelingen in onder meer 's-Hertogenbosch en Eindhoven.
Omdat ook elders in Nederland veel boerderijen zijn vernield-ruim 575- wordt al op 15 juli het Bureau Wederopbouw Boerderijen (BWB) opgericht. Die zorgt ervoor dat ook Mill, op de erven van de getroffen boeren, noodwoningen en noodstallen verrijzen. Ook om te voorkomen dat de voedselvoorziening in gevaar komt, want honderden boeren kunnen hun werk niet doen. Het zijn noodvoorzieningen. Als de winter nadert, doet de burgemeester een oproep onder de niet getroffen inwoners:

Straks moeten de kinderen dezer beproefden en getroffenen door weer en wind naar school en thuis gieren de stormvlagen door de reten der planken hutten, waarin amper plaats is voor de grooteren, waar reeds bezwaarlijk gestookt kan worden, waar koude en armoe geleden zal worden. Hier zijn weldaden van naastenliefde te verrichten.

Vele families melden zich als pleegouders zodat de kinderen gedurende de winter niet in de kou hoeven te zitten.
Na de winter van 1940/1941 worden onder regie van het BWB de noodvoorzieningen vervangen door nieuwe boerderijen. Ook worden in het dorp 54 nieuwe huizen gebouwd ter vervanging van de beschadigde burgerwoningen. Een gedenksteen in een gevel aan de Vloetsestraat getuigt van die wederopbouw( zie bovenstaande foto). Ook elke nieuwe boerderij krijgt in de gevelsteen een gedenksteen. Daarop staat de Nederlandse leeuw die uit het vuur springt, een symbolisering van de wederopbouw. De burgemeester meent dat bij de bouw van nieuwe boerderijen het begrip "verwoesting" ruimhartig moet worden geïnterpreteerd.
Er zijn immers boerderijen in Mill die ook zonder oorlogsschade allang een opknapbeurt nodig hadden gehad. Dat verklaart wellicht waarom het aantal boerderijen dat op 10 mei 1940 beschadigd is geraakt, in de loop der oorlogsjaren oploopt. In november 1942 komt een nieuwe inventarisatie al tot een getal van 150. Het verhaal gaat dat er ook boeren zijn die na die 10de mei met vereende krachten tegen wat gammele gevels van hun stallen hebben geleund. Waarna deze instortten. Zodat ook zij in aanmerking komen voor een nieuwe, moderne boerderij.

gedenksteen_boerderij_nieuw_in_oorlog.jpg
afbeelding gedenksteen in nieuwe boerderijen in de gevel, na de wederopbouw oorlog 1940-1945

Bron De Gelderlander bijlage Maasland 12september 2022 .
Opgetekend door de heer Geurt Franzen.

menu

 • Myllesheem vertelt: publicaties uit de Neije Krant
 • Plagen en Tegenslagen door Geurt Franzen.
 • Kasteel Aldendriel inclusief fotoreportage
 • Verslag ontspoorde Duitse pantsertrein
 • Gemeente Mill en St. Hubert: de geschiedenis in vogelvlucht
 • De geschiedenis van de Princepeel inclusief fotoreportage
 • Kasteel Tongelaar inclusief fotoreportage
 • De Kerk in Mill door de eeuwen heen.
 • Het gilde van St. Catharina
 • "Wie de geschiedenis kent, leeft dubbel"
 • De Acaciahof
 • Ergens, waar in Nederland ; door A.H. de Bekker
 • De Kerk van de Heilige Willibrordus te Mill
 • Orgelbouwer Arent van Lampeler Mill
 • Het Patronaat in Mill
 • De erfenis van Graaf Ebroinus AD 721?
 • Pussele de erfenis van Sint Willibrordus Anno Domini 739
 • Mill in het eerste milennium omstreeks AD 1000
 • Mill en de Joncfrouen en Heeren van Kuyc tot 1400
 • De Millse samenleving omstreeks de 14e eeuw
 • Van Mylle tot Mill, rond d'n Moelendicke Ad 1600
 • Predikanten en Roomsche Paepen Ad 1600
 • Over Roomsche en Calvijnsche kasteelheren in de 16e eeuw
 • Over krijtende Heeren en morrend Volk, 17 e eeuw.
 • Dominees tempel en het kapelleke van de gelovigen ad 1715
 • Het Kapelleke, de gelovigen en de wraeke anno 1715
 • Over de wonderen van de bedevaarten in de 16e en 17e eeuw.
 • Over Grande Routes en Snaphanen in de Roomsche Capelle
 • Over de gezworenen, de borgen en de nasleep anno 1715
 • Over doop- en trouwboeken, hoog bezoek en prelaten 17 eeuw
 • Van Kerkepad, Pastoors en Paepsche stoutigheden 17-18de eeuw
 • Van de Hof Pisla, de Abdij, Stericdijcke en de schuur uit 1667
 • Kapel Onze Lieve Vrouw ten Hove
 • Feestgids uitgegeven bij het 70 jarig bestaan van de zangvereniging AMPHION-VONDEL te Mill
 • Bakhuizen in Mill en daarbuiten
 • Gevelsteen kasteel Tongelaar
 • Myllesheem vertelt "Het leegpompen van De Wiel"
 • Een historische wandeling door het jaar 1939
 • Het landhuis in de Stationsstraat 15 in Mill
 • Een vakantiedag met veel spannende herinneringen
 • Gedenkschrift Bierbrouwerij Het Anker-Mill
 • Onthulling namen appartementengebouwen
 • Myllesheem vertelt "Mijn Opa Henricus Johannes Spanjers"
 • Myllesheem vertelt "Heeft Mill toch een Romeins verleden?"
 • Echo der Meerheide, door M. v.d. Heijden
 • Middelbaar Onderwijs Mill
 • Vrouwen, door M. v.d. Heijden
 • Myllesheem vertelt "Gij zult gaan en gij zult wederkeren"
 • Myllesheem vertelt "Unnen aorigen tied deel I"
 • Myllesheem vertelt "Unnen aorigen tied deel II"
 • Myllesheem vertelt "Het Landhuis in de Stationsstraat Deel 1"
 • Frans Klerkx
 • Myllesheem vertelt "Het Landhuis in de Stationsstraat Deel 2"
 • Myllesheem vertelt "Het Landhuis in de Stationsstraat Deel 3"
 • Notities uit het gemeentelijk archief van Mill
 • Myllesheem vertelt "De Belevenissen van een politieman"
 • Strafrechtgeschiedenis van het Land van Cuijk periode 1588-1811
 • Mill al 649 jaar onafhankelijk
 • Myllesheem vertelt "Een jubileum van een pastoor"
 • Myllesheem vertelt "Toen de trein 10 minuten te laat uit Mill vertrok"
 • Myllesheem vertelt "150 jaar het Duits Lijntje"
 • Myllesheem vertelt " De Kajotterskeet "
 • Mill, "Monument voor Nederlandse Militairen"
 • Als de Kerstklokken luiden door M. v.d. Heijden
 • 't is jaren geleden, maar waar gebeurd door M. v.d. Heijden
 • In het heden ligt het verleden, in het nu wat worden zal door M. v.d. Heijden
 • Myllesheem vertelt " een wielerbaan in Mill "