Notities uit het gemeentelijk archief van Mill


Hieronder volgen een aantal notities uit het gemeentelijk archief van de gemeente Mill & Sint Hubert daterend van de jaren 1811 - 1919, opgetekend door Henk van de Weem.

Tollen:
Op grens tussen Mill en Beers, 1874. Martinus Thijssen bracht ƒ 70,00 naar de gemeente.
Tol no. 1 geplaatst op den grindweg beginnende aan den grooten weg der eerste klas no 8 en loopende vervolgens over de gemeenten Velp en Escharen, door de kom der gemeente Mill en Wanroij tot aan de grensscheiding der gemeente Beugen over den jare 1872 voor rekening der gemeente Mill en Escharen, Wanroij, ingevorderd. Jans Hendricus bracht ƒ 93,75 naar gemeente Mill.

Er hebben geen afkoopen van tollen plaats gehad.

Veldwachters:
Thijssens, 1874
G. Keller, geb. Boxtel 1838 gehuwd met Cath. Verspeek, geb. Oirschot 1842. Woonde op B81, naast W. Kerkhof, gehuwd met Hermina van de Ven. 1838. Peter Johannes Hendriks, 1832.

Lantaarn-opsteker:
Adrianus Verberk, rond 1900.

Klokkenist:
Rond het jaar 1873, Jan van Cuijk.

Onderwijs:
Hoofdonderwijzer J.V. van Hoof, Mill, 1874.
1874: Idem Sint Hubert, P. Willems.
1843: Huidige school 12 m. lang en 6 ellen breed, veel te klein.
1919: Joh. van Kempen koopt oude onderwijzerswoning in Sint Hubert. Kad. C550.
1829: Aanbesteding nieuwe school en onderwijzerswoning te Sint Hubert.
1827: Aanbesteding gemeenteschool en woonhuis onderwijzer te Mill.(herbouw)
1828: Gemeente bericht Gedeputeerde Staten dat er in de gemeente geen scholen voor particulieren zijn, geen weekscholen, geen zondagsscholen, geen kleine kinderscholen.
1811: Dom. Moors repareert ruiten, Thomas van Abel het houtwerk.

Landbouw:
Gemeente hoofdzakelijk "bouw"lieden:
In 1834: 180 trekpaarden, 19 trekossen, 185 karren, 183 stortkarren.
Het voorgeschreven nieuwe evenwijdige karrespoor geeft in 1829 veel problemen.
In 1827: bericht verzonden dat de vermiste springstieren aanwezig zijn.

Armenmeester:
1840: Peter Maassen (Mill)
1844: Adriaan van der Straaten (Mill)
1845: Willem Willems (Sint Hubert)
1846: Jacobus van Cuijk (hoefsmid)

Kerk:
1822: R.K. Kerk vraagt om ƒ 5.000,00 . Kerk is bouwvallig en te klein voor 1900 katholieken (voor kerk en kleine toren).

Turf, turfmoer:
1829: Bedreiging van bestaan wegens Peel onder water.
1873: Verkoop van turfmoer brengt de gemeente ƒ 2.055,00 op. Er mag uitgestoken en gebaggerd worden.

Spoorweg:
1914: Spoorwegwachter Petrus van Wordragen uit Ammerzoden, wachterswoning aan de Hoogbaan.
Spoorwerker Pijpers uit Gilze. Zijn vrouw Johanna van Gool: spoorwachteres.
Wachthuisje bij M. Nellissen B15 bewoond door M. Bueters.
Spoorwegwachter Jan van Houdt, geb. Berchem 1817.
Idem W. Kultjens, geb. 1832 te Mill.
1892: W. Derks stations chef .
1898: Sikinga.

Kerkhof rond de jaren 1828:
Aan het ene zijde: openveld
Aan de andere zijde: de kerk
Aan het ene eind: gemeenen weg met huis
Aan het andere eind: zeer gering huis, tuin voor onderwijzer.

Toponiemen:
1832: Schutsboomheitje sectie G12.
1827: Herstel 2 weggespoelde bruggen in het Broek.
1828: Herstel Kwade Straat.
1834: Schoonmaken Groote Beek vanaf de Weemschen dijk tot aan de brug achter Hendrik Vloet op de Schettering.
1820: A. Deenen, bouwman, wonend "aan de kerk".
1817: Oude pastoriehuis aan de oude kerk.
1816: Koksebeek Wilbert Jans Ermers, 31 jaar en
1817: Derk Huber de Vaal.
1816: Derk Hendriks, peelmeester Domeinen, wonend op het molenhuis. Bij het kerkenhuis wonen Ermert Jan Lamers Willem Daamen winkelier.
1817: Molenaar Willem van Sambeek woont op de Molenheide. Aan de kerk wonen: Johannes Busch en Wilbert Diependaal. Willem Essers getrouwd met Maria Verstraaten, woont op de varkensmarkt.
1840: Verhoging van de weg over het Wolfsbergsche veld. Verhoging dijk nabij de Heisberg.
1845: Nieuwe brug over de Slijkraam. Bedding schoonmaken van Theodorus Verstegen tot Het Hekken. Lage gedeelten: ziepgronden.
1847: Gagelbroekje Streep

Beroepen:
1873:
Herbergier Hendrikus van der Linden.
Schoenmaker Adriaan Radt
Kandidaat notaris Steph. de Brijn
Veearts W. Theunissen
Vroedvrouw M.A. Bechtholt
1843:
Plattelands Heel en Vroedmeester Theodorus Kipp
1833:
Loco secretaris A. Deenen
1915:
Brievengaarder Joannes Antonius van Wijchen. Huurt onderwijzerswoning plus 1 lokaal A81,A82
1831:
Vroedmeester P.A. Verbeuken.

Jaarmarkten:
1872:
Jan. 60 koebeesten, 92 biggen, 10 schapen.
Feb. 180koebeesten, 110 biggen, 20 schapen.
Mrt. 270 koebeesten, 250 biggen, 50 schapen, 310 hl. haver.
Apr. 300 koebeesten, 203 biggen, 40 schapen, 370 hl. haver.
Mei. 112 koebeesten, 180 biggen, 28 schapen, 150 hl haver.
Oct. 80 koebeesten, 100 biggen, 20 schapen.

Opbrengst voor gemeente: Koebeest 5 ct., Big 2,5 ct., Schaap 2,5 ct., Haver 2,5 ct.
per hl.

Roggebrood:
1843: Voornaamste en dagelijksch voedsel.
zuiver onbedorven roggemeel niet uitgezift en niet ongebuild, geen ander mengsel, behoorlijk met zuurdeeg en water gemengd, doorbakken.
In de winkel zwart bord waarop prijs en gewigt, vanaf de straat leesbaar, broodmerk van de bakker. Brooden van 5 pond, van half pond en 1pond + 2,5 inces.

Aardebaan:
1845: Verbetering van Limiet van Escharen tot nabij C. van Sambeek, nabij Vinsent, vanaf Vinsent tot Brugschen berg, uiteinde Koksche beek tot aan het huisje van W. van Maris.

Bron:

Gemeente Mill & Sint Hubert.
Myllesheem Heemkunde Mill.
Opgetekend door oud bestuurslid Henk van de Weem†

menu

 • Myllesheem vertelt: publicaties uit de Neije Krant
 • Plagen en Tegenslagen door Geurt Franzen.
 • Kasteel Aldendriel inclusief fotoreportage
 • Verslag ontspoorde Duitse pantsertrein
 • Gemeente Mill en St. Hubert: de geschiedenis in vogelvlucht
 • De geschiedenis van de Princepeel inclusief fotoreportage
 • Kasteel Tongelaar inclusief fotoreportage
 • De Kerk in Mill door de eeuwen heen.
 • Het gilde van St. Catharina
 • "Wie de geschiedenis kent, leeft dubbel"
 • De Acaciahof
 • Ergens, waar in Nederland ; door A.H. de Bekker
 • De Kerk van de Heilige Willibrordus te Mill
 • Orgelbouwer Arent van Lampeler Mill
 • Het Patronaat in Mill
 • De erfenis van Graaf Ebroinus AD 721?
 • Pussele de erfenis van Sint Willibrordus Anno Domini 739
 • Mill in het eerste milennium omstreeks AD 1000
 • Mill en de Joncfrouen en Heeren van Kuyc tot 1400
 • De Millse samenleving omstreeks de 14e eeuw
 • Van Mylle tot Mill, rond d'n Moelendicke Ad 1600
 • Predikanten en Roomsche Paepen Ad 1600
 • Over Roomsche en Calvijnsche kasteelheren in de 16e eeuw
 • Over krijtende Heeren en morrend Volk, 17 e eeuw.
 • Dominees tempel en het kapelleke van de gelovigen ad 1715
 • Het Kapelleke, de gelovigen en de wraeke anno 1715
 • Over de wonderen van de bedevaarten in de 16e en 17e eeuw.
 • Over Grande Routes en Snaphanen in de Roomsche Capelle
 • Over de gezworenen, de borgen en de nasleep anno 1715
 • Over doop- en trouwboeken, hoog bezoek en prelaten 17 eeuw
 • Van Kerkepad, Pastoors en Paepsche stoutigheden 17-18de eeuw
 • Van de Hof Pisla, de Abdij, Stericdijcke en de schuur uit 1667
 • Kapel Onze Lieve Vrouw ten Hove
 • Feestgids uitgegeven bij het 70 jarig bestaan van de zangvereniging AMPHION-VONDEL te Mill
 • Bakhuizen in Mill en daarbuiten
 • Gevelsteen kasteel Tongelaar
 • Myllesheem vertelt "Het leegpompen van De Wiel"
 • Een historische wandeling door het jaar 1939
 • Het landhuis in de Stationsstraat 15 in Mill
 • Een vakantiedag met veel spannende herinneringen
 • Gedenkschrift Bierbrouwerij Het Anker-Mill
 • Onthulling namen appartementengebouwen
 • Myllesheem vertelt "Mijn Opa Henricus Johannes Spanjers"
 • Myllesheem vertelt "Heeft Mill toch een Romeins verleden?"
 • Echo der Meerheide, door M. v.d. Heijden
 • Middelbaar Onderwijs Mill
 • Vrouwen, door M. v.d. Heijden
 • Myllesheem vertelt "Gij zult gaan en gij zult wederkeren"
 • Myllesheem vertelt "Unnen aorigen tied deel I"
 • Myllesheem vertelt "Unnen aorigen tied deel II"
 • Myllesheem vertelt "Het Landhuis in de Stationsstraat Deel 1"
 • Frans Klerkx
 • Myllesheem vertelt "Het Landhuis in de Stationsstraat Deel 2"
 • Myllesheem vertelt "Het Landhuis in de Stationsstraat Deel 3"
 • Notities uit het gemeentelijk archief van Mill
 • Myllesheem vertelt "De Belevenissen van een politieman"
 • Strafrechtgeschiedenis van het Land van Cuijk periode 1588-1811
 • Mill al 649 jaar onafhankelijk
 • Myllesheem vertelt "Een jubileum van een pastoor"
 • Myllesheem vertelt "Toen de trein 10 minuten te laat uit Mill vertrok"
 • Myllesheem vertelt "150 jaar het Duits Lijntje"
 • Myllesheem vertelt " De Kajotterskeet "
 • Mill, "Monument voor Nederlandse Militairen"
 • Als de Kerstklokken luiden door M. v.d. Heijden
 • 't is jaren geleden, maar waar gebeurd door M. v.d. Heijden
 • In het heden ligt het verleden, in het nu wat worden zal door M. v.d. Heijden
 • Myllesheem vertelt " een wielerbaan in Mill "