Merlet; De herbouw van de windmolen te Mill in 1523


Beste lezers van de website Myllesheem. Voordat wij beginnen met het publiceren van de verhalen van Merlet is het belangrijk dat u weet wat Merlet betekend. Het Merlet is een driemaandelijkse uitgave van de archiefdienst "Land van Cuijk "gevestigd te Grave en gaat over diverse historische gegeven , verhalen en publicaties et cetera over het "Land van Cuijk.
De eerste uitgave van Merlet was in het jaar anno 1964.


DE HERBOUW VAN DE WINDMOLEN TE MILL IN 1523
De Millse molen was door blikseminslag ernstig in verval geraakt. Van het houtwerk waren alleen de molenstandaard met twee steenlijsten een kruisbalk en wat binnenwerk nog in goede staat. Ook hier werd meester timmerman Hubert van Wirdt , zoals gebruikelijk door het domein met de herbouw belast. Behoudens ijzerwerk aanvaardde hij het werk voor 225 Philpisgulden. Claes Roeffs smid te Mill, leverde 2200 zoldernagels, 150 dubbele en 50 enkele scherpelingen, 150 lasnagels, 40 pond aan ijzeren banden voor het rutsel of de spijlenas, 13 pond krammen en bouten , en verder twee deurhengsels, een grote band beneden om se standaard, 15 voet aan ijzerbanden voor de roeden, 2 bouten door het rad en een grendel voor de deur, Wouter Smyt uit Grave zorgde voor 2650 deurnagels, 750 lasnagels , een ijzeren ring om de hals van de as, wegende 75 pond, nog aan de as 38 voet ijzeren banden en tenslotte een nieuwe "guet" of molenijzer. Het gehele herstel van de Millse molen kostte 306 gulden en 9½ stuiver.
Jammer genoeg woei de molen al in 1558 om. Men zal toen weer een nieuwe molen hebben gebouwd, Ook vroeger vergden molen veel onderhoud en nagenoeg iedere eeuw vond vervanging plaats.

auteur, streekarchivaris de heer H. Douma †
Uitgave Merlet december 1976

Bron A.R.A. Brussel
Rekenkamer np26 432

menu

 • Boeken
 • Boer zonder land uit de Brabantse almanak van 1949
 • Brabant in Nederland uit de Brabantse almanak van 1949
 • Hagelkruisen op velden en akkers. uit de Brabantse almanak van 1949
 • Volksgebruiken bij Kerkelijke feesten uit de Brabantse almanak van 1949
 • Zedenverwildering in Mill
 • Mill-Anno: uitgave vriendenkring van Myllesheem
 • kerkelijke kalender 1938
 • bijzondere documenten Familie Hermanussen
 • Kerk als gevangenis
 • Molens in Mill
 • aankondiging toneeluitvoering 1947
 • Merlet; De herbouw van de windmolen te Mill in 1523
 • Merlet ;Een nieuwe rosmolen te Mill in 1524
 • Merlet; Opgravingen bij kapel O.L. Vrouw ten Hove te Mill in 1976
 • Merlet; Aanbesteding spits op het koor van de kerk in Mill 1733
 • Merlet; Opsporing verzocht van drekbesmeurders te Mill anno 1743.
 • Merlet; Het aantal auto's te Mill en Sint Hubert in 1914.
 • Merlet; Werktijden van de Gemeentearbeiders te Mill anno 1929
 • Merlet; Vliegdemonstraties op de heide te Mill anno 1911
 • Merlet; Volksgezondheid in het Land van Cuijk in de jaren 1900-1920
 • Merlet; Verslag verontreiniging van een drinkwaterput van de gebroeders Anderegg
 • Merlet; Geschiedenis van het lager onderwijs in Mill en Sint Hubert in de jaren 1850-1900 inclusief klassenfoto's
 • Merlet; Het spook van Tongelaar
 • Merlet; De watermolen van Mill anno 1310
 • melkcursus in Mill
 • Het dorp Mill en Mill mijn geboorteplaats
 • Van achttien naar één door Geurt Franzen.
 • Woningnood ook in Mill door Geurt Franzen.
 • Jaarverslag activiteiten 2022 Myllesheem
 • Een wandeling door de Willibrorduskerk te Mill
 • Waarom Astrologie
 • Waaruit bestaat Heemkunde
 • Sporen van ijzerwinning in het Land van Cuijk
 • Tussen de rivieren is het veilig