Merlet; Werktijden van de Gemeentearbeiders te Mill anno 1929


DE WERKTIJDEN VAN DE GEMEENTE-ARBEIDERS TE MILL OMSTREEKS 1929

We vinden het tegenwoordig vanzelfsprekend dat er een 40-urige of minder werkweek is, dat we minimaal een aantal weken betaald verlof hebben en dat we zelfs vakantie toelage krijgen.
Dit is beslist wel anders geweest; een voorbeeld daarvan treffen we aan in het gemeente archief te Mill. De burgemeester van Beers had de gemeente Mill om inlichtingen gevraagd en hij ontving van de secretaris van Mill, de heer H. Verstraaten, het volgende memorandum.

Onze arbeiders werken van 7 uur 's-morgens tot 7 uur 's-avonds gedurende 10 uren, de wegwerkers 8 uren. 's-Winters natuurlijk minder. De wegwerkers hebben recht op twee vrije dagen per jaar met behoud van loon, de andere arbeiders hebben geen recht op vrije dagen. Op de kerkelijke feestdagen ( hieronder vallen ook bijna alle vroeger afgeschafte heiligdagen) wordt niet gewerkt en ook geen loon uitbetaald aan de gewone arbeider; de wegwerkers hebben steeds hun vast weekloon, afgezien van feestdagen,
Als we dit nu lezen denk ik niet dat we tegenwoordig mogen klagen.

Auteur P. Schoonhoven

menu

 • Boeken
 • Boer zonder land uit de Brabantse almanak van 1949
 • Brabant in Nederland uit de Brabantse almanak van 1949
 • Hagelkruisen op velden en akkers. uit de Brabantse almanak van 1949
 • Volksgebruiken bij Kerkelijke feesten uit de Brabantse almanak van 1949
 • Zedenverwildering in Mill
 • Mill-Anno: uitgave vriendenkring van Myllesheem
 • kerkelijke kalender 1938
 • bijzondere documenten Familie Hermanussen
 • Kerk als gevangenis
 • Molens in Mill
 • aankondiging toneeluitvoering 1947
 • Merlet; De herbouw van de windmolen te Mill in 1523
 • Merlet ;Een nieuwe rosmolen te Mill in 1524
 • Merlet; Opgravingen bij kapel O.L. Vrouw ten Hove te Mill in 1976
 • Merlet; Aanbesteding spits op het koor van de kerk in Mill 1733
 • Merlet; Opsporing verzocht van drekbesmeurders te Mill anno 1743.
 • Merlet; Het aantal auto's te Mill en Sint Hubert in 1914.
 • Merlet; Werktijden van de Gemeentearbeiders te Mill anno 1929
 • Merlet; Vliegdemonstraties op de heide te Mill anno 1911
 • Merlet; Volksgezondheid in het Land van Cuijk in de jaren 1900-1920
 • Merlet; Verslag verontreiniging van een drinkwaterput van de gebroeders Anderegg
 • Merlet; Geschiedenis van het lager onderwijs in Mill en Sint Hubert in de jaren 1850-1900 inclusief klassenfoto's
 • Merlet; Het spook van Tongelaar
 • Merlet; De watermolen van Mill anno 1310
 • melkcursus in Mill
 • Het dorp Mill en Mill mijn geboorteplaats
 • Van achttien naar één door Geurt Franzen.
 • Woningnood ook in Mill door Geurt Franzen.
 • Jaarverslag activiteiten 2022 Myllesheem
 • Een wandeling door de Willibrorduskerk te Mill
 • Waarom Astrologie
 • Waaruit bestaat Heemkunde
 • Sporen van ijzerwinning in het Land van Cuijk
 • Tussen de rivieren is het veilig