Bidprentjes

BIDPRENTJES.
Een bidprentje (gedachtenprentje of doodsprentje) is een prentje, dat veelal wordt uitgegeven als aandenken bij een overlijden van een dierbare. Het vindt zijn oorsprong binnen de Katholieke Kerk.

HUIDIG GEBRUIK.
De laatste decennia heeft het uitreiken van een gedachtenprentje bij een uitvaart ook ingang gevonden bij niet-katholieken uitvaarten. Men is geheel vrij in de keuze van een afbeelding en de tekst. De bidprentjes worden tijdens of aan het einde van de uitvaart aan de aanwezigen uitgedeeld, of deze worden later toegestuurd. Een veelvoorkomend formaat voor bidprentjes is het A7-formaat, een formaat dat hiervoor zeer lang de standaard was.
De oudste bidprentjes hebben enkel een voor- en achterzijde. Later werd een dubbelgevouwen A6-formaat gebruikt, waarbij de afbeelding aan de buitenkant stond en de gebed tekst. binnenin. Afwijkende formaten ( bijvoorbeeld vierkant 10cm x 10cm) behoren ook tot de mogelijkheden.

KATHOLIEKE TRADITIE.
Behalve als herinnering aan een overledene werden bidprentjes ook uitgegeven bij sacramenten zoals doopsel, eerste communie, vormsel, huwelijk en priesterschap. Deze prentjes zijn voorzien van een religieuze afbeelding, vaak een heilige, en er staat op voor- of achterzijde meestal ook een gebed.
Indien het wordt uitgegeven naar aanleiding van een overlijden worden de naam, titel, geboorte- en sterfdag van de overledene vermeld. Deze bidprentjes hadden tot doel om in een missaal te worden gestoken, zodat men tijdens een Mis al eens kan bladeren en zo deze personen in herinnering roepen. Zo komt het vaak dat deze bidprentjes langer bewaard werden dan doodsbrieven. Ze zijn dan ook een goede vertrekbasis bij het opstellen van een stamboom, maar de informatie moet met enige omzichtigheid gebruikt worden omdat er al eens fouten of onnauwkeurigheden( bijvoorbeeld in de naam van een persoon) voorkomen.

Bidprentjes maken vaak onderwerp uit van ware verzamelwoede. Echter bidprentjes zijn er niet alleen voor de verzamelaar, genealogen(stamboomonderzoek) hebben er ook veel baat bij, omdat bij genealogie sites de geboortes van 100 jaar geleden pas te zien zijn, en overlijdens zijn pas na 50 jaar te zien.
De heemkunde vereniging MYLLESHEEM heeft een uitgebreide collectie bidprentjes (7000). Wij willen graag in contact komen met mensen die geïnteresseerd zijn in bidprentjes en/of hiervan hun hobby hebben gemaakt om samen met Myllesheem te bekijken of wij onze collectie kunnen uitbreiden.
U kunt hiervoor contact opnemen met onze werkgroep Bidprentjes via ons informatieadres;
contactadres Myllesheem: info@myllesheem.nl
Mocht u geen gebruik kunnen of willen maken van ons informatieadres. Dan is het mogelijk om uw bidprentjes in de brievenbus bij Myllesweerd te deponeren.


Tevens bestaat er een mogelijkheid tot koop van overbodige bidprentjes.

voorbeels_bidprentje_voorkant.jpg
De voorkant van een bidprentje.

Bron: Wikipedia, Dracht, Brabants Erfgoed , Heemkunde Myllesheem.