Fotografie

Onderstaande foto's die gemaakt zijn in de gang van Mevrouw E. Reijnen.
De afbeeldingen zijn destijds rond 1900 geschilderd door Hein Martens vader van Arie Martens te Mill.

© Copyright : Rijksdienst voor de Monumentenzorg Zeist.foto1_gang_reijnen.jpgfoto2_gang_reijnen.jpg


foto3_gang_reijnen.jpg


foto4_gang_reijnen.jpg


foto5_gang_reijnen.jpg

ONDERSTAAND ZIJN DE MARIA KAPELLEN AFGEBEELD ; IN DE VOORMALIGE GEMEENTE MILL EN SINT HUBERT

accaciahof.jpeg

Kapel Acaciahof voor een uitvoerige beschrijving zie verslag de Acaciahof onder de rubriek Historie. Locatie Hoogstraat te Mill
interieur_accasia1.JPG
Interieur Kapel Acaciahof

kapel_kampweg1.JPG
Kapel Kampweg te Mill

interieur_kampweg1.JPG
Interieur kapel Kampweg te Mill.


kapel_langeboom.JPG
Kapel te Langenboom Dorpstraat/Dominicanenstraat


interieur_kapel_langenboom.JPG
Interieur kapel te Langenboom


kapel_maurik2.JPG
Maurik Kapel nabij Campagne van de Jezuïeten De Russendaal te Langenboom, gelegen aan de Kammerbergweg


interieur_kapel_maurik1.JPG
Interieur Maurik Kapel


kapel_sint_hubert2.JPG
Mariakapel Sint Hubert, Pastoor Jacobsstraat.


interieur_kapel_sint_hubert1.JPG
Interieur Mariakapel te Sint Hubert.


kapel_wilbertoord1.JPG
Mariakapel te Wilbertoord, Beelenweg, staat in de bosschages.

kapel_wilbertoord2.JPG
Zijaanzicht Mariakapel te Wilbertoord


interieur_kapel_wilbertoord.JPG
Interieur Mariakapel te Wilbertoord


maria_kapel_na_renovatie.jpg
Onze Lieve Vrouw ten Hove kapel . Kapelweg te Mill. Zie voor een uitvoerig verslag van de kapel onder rubriek Historie ; Kapel onze lieve vrouw ten hove.

interieur_ol_vrouw_ten_hove1.JPG
Interieur kapel Onze Lieve Vrouw ten Hove.

interieur_ol_vrouw_ten_hove2.JPG
Interieur kapel Onze Lieve vrouw ten Hove


kapel_kamp_mill_.jpg
Kapel op het voormalig MOB complex (Graafseweg/Kampweg).

kapel_kamp_mill_interieur.JPG
Interieur ( erg vervallen) van de kapel op het voormalig MOB complex.


prive_kapel_fam._berends_.JPG
Privékapel familie Berends.

PLAFOND ORNAMENT KARSTRAAT 6

Plafond_ornament_karstraat_16.jpg


Plafond ornament in de gang van Karstraat 6 te Mill. Dit ornament is door Hein Martens en de toen nog jonge Kees Bastiaans geschilderd, rond 1920. (exact jaartal tot nu toe nog onbekend). Als men de beschildering goed bekijkt ziet mijn op de afbeelding rechts midden dat het figuur nog pas met potlood is ingetekend, en dat de afbeelding links midden nog geheel blanco is. Waarom het plafond ornament niet verder is afgemaakt is voor Myllesheem een voorlopig raadsel.

Onderstaande ziet u Liturgisch Vaatwerk en Kerkelijk gerei uit de Sint Willibrordus kerk te Mill.Monstrans_Kerk_Mill.jpg
Cilinder-monstrans eigendom: Parochie Heilige Willibrordus Mill

Cilinder-monstrans van verguld koper en een zilveren voet. Aangenomen mag worden dat deze monstrans in 1875 is opgebouwd uit de restanten van een oude monstrans. Onder in de voet staat de inscriptie "Ios Ioven fecit" hetgeen een aanwijzing is dat de monstrans omstreeks 1500 te Veghel moet zijn gemaakt. Uit dezelfde tijd stamt ook het in het torentje staande beeldje van Maria met Kind in een mandorla of amandelvormig aureool. De andere versieringen zijn uit 1875.
Een monstrans is een houder, gewoonlijk van goud, waarin de geconsacreerde hostie wordt getoond. De monstrans wordt gebruik bij Aanbidding , Lof en Processie.

reliekhouder_kerk_Mill.jpg
Reliekhouder anno 1798. Eigendom Parochie Heilige Willibrordus Mill.

Deze reliekhouder uit 1798 van zilver op hout is gemaakt door Rijke te Boxmeer.
De schrijn heeft de vorm van een barokke schoorsteenklok met als bekroning een medaillon met de voorstelling van de Heilige Willibrordus.
Een reliekhouder is een voorwerp om relieken in te bewaren, meestal delen van het skelet van een heilige. Reliekhouders zijn vaak kostbaar en kunstig gemaakt, die tot het kunsthistorisch erfgoed behoren.

wierooksvat_kerk_mill.jpg
Zilveren wierookvat en scheepje anno 1798. Eigendom; Parochie Heilige Willibrordus te Mill.

Uit het meesterteken, de jaarletters en het stafteken kan worden afgeleid dat deze zilveren wierooksvat en scheepje in 1798 door Rijke in Boxmeer zijn gemaakt. Beide hebben een ronde voet met ornamenten in de vorm van gestileerde palmbladeren.
Het vat heeft aan de onderzijde een blaasvormige versiering, op het middengedeelte guirlandes en het opengewerkte deksel heeft aan de bovenzijde een bladmotief.
Een wierookvat is een voorwerp waarin wierook verbrand wordt. Men gebruikt het wierookvat tijdens de eredienst, uitvaarten, processie en sacramentsprocessies.

kelk_zilver_0115_mill.jpg
Zilveren kelk anno 1873 . Eigendom Parochie Heilige Willibrordus Mill.

Zilveren kelk uit 1873 met op de segment-vormige voet tussen bladmotieven: 3 figuren in reliëf, voorstellende de Heilige Lodewijk met zwaard, de Christusfiguur en een vrouwelijke Heilige met een krans op het hoofd en een boek in de hand. Deze kostbare kelk heeft bladvoluten op de stam.
(Deze zilveren kelk is in 1988 ontvreemd). zie verslag De Gelderlander onderaan deze fotosessie.

kelk_zilver_0103_mill.jpg
Verguld-zilveren kelk anno 1873 :Eigendom Parochie Heilige Willibrordus Mill
Verguld-zilveren kelk uit 1873 met op de segmenten van de geprofileerde voet 6 gevleugelde engelenfiguren. Onder een manchet aan de onderkant van de stam komen in gotische arcaden 6 heiligenbeeldjes voor; Christus, Maria, Petrus & Paulus, Anthonius van Padua en Willibrordus. Deze zeer kostbare kelk is vervat in een verguld bladmotief, overgaand op de stam.
(Deze verguld-zilveren kelk is in 1988 ook ontvreemd).Zie verslag onderaan deze fotosessie.

zilveren_schaal_kerk_mill.jpg
Zilveren ampullenblad 18e eeuw; Eigendom Parochie Heilige Willibrordus Mill.
Dit zilveren ampullenblad is gemaakt door de Boxmeerse zilversmid Raab in de 18e eeuw.
Een ampullenstel bestaan bestaat uit een ampullenschaal en twee ampullen. Een ampul is gevuld met wijn (kerkwijn) en de tweede ampul met water, voor het eventueel aanlengen van de wijn De ampullen worden afzonderlijk gekenmerkt door de letter A (aqua) en V(vinum). De waterampul en het ampullenblad worden ook bij de handwassing gebruikt.

tabernakel_kerk_mill.jpg
Tabernakel R.K. Heilige Willibrordus Mill

Het tabernakel is in 1942 uit het oude altaar verplaats naar het nieuwe altaar. In 1962 is het wederom herplaatst op het sacramenten -altaar.
Het opschrift in reliëf met engelensymbolen op het tabernakel luidt ;
SANCTUS DOMINUS SANCTUS DEO SANTUS SABAOTH.
De functie van het tabernakel is ; een bewaarplaats voor de hosties (ouwel).

overval_en_diefstal_pastorie_tijdens_periode_pastoor__vd_Staak.jpg

Onderstaand een compilatie van diverse processies te Mill en Kevelaer.

kerk1920.jpg
Rondgang kerk anno 1900.

ProcessieRondDeKerk.JPG
Processie in de tuin van de kerk Sint Willibrordus Mill anno 1920
kindsheidoptocht_1935_Mill..jpg
Kindsheidprocessie 1935. Namen van de kinderen op de foto staan waarschijnlijk niet in volgorde van de benaming die hieronder wordt genoemd.
1. Mies Rooyakkers, 2. Dien van de Cruijsen, 3. Nelly Sweens, 4. Sjaan van Dijk, 5. Julia van Tienen, 6. Annemarie Sweens, 7. niet bekend, 8. Jo Heijs, 9. Jo van de Cruijsen, 10. Chrisje van Tienen, 11. Gerrits, 12. Elly Reijnen, 13. Bertha van Dijk.


kindsheidoptocht_1938Mill..jpg
Kinderprocessie 1938. Rest van de informatie omtrent deze foto ontbreekt helaas.kindsheidoptocht_1939_Mill.jpg
Kindsheidprocessie anno 1939. Praalwagen met Engel Gabriël brengt blijde boodschap aan Maria. Verder bruidjes, herders en herderinnetjes.

kindsheidoptocht_1939twee_Mill.jpg
Groepsfoto Kindsheidprocessie, genomen voor het oude gemeentehuis Anno 1939.

kindsheidoptocht_1948_Mill.jpg
Kindsheidprocessie 1948. Bruidjes vooraan links Tina Verheijen, rechts Annie Verheijen. Op het vaandel het Pauselijk wapen. Daarachter de intocht van Jesus in Jeruzalem.

Hieronder volgen nog enkele foto's van kindsheidprocessie waar een datum of omschrijving niet aanwezig zijn. Wellicht kunt u waarde website-kijker ons nader informeren.


processie_onbekend1.jpg
Kindsheidprocessie in Mill; jaartal en voorzien van commentaar van de processie is ons niet bekend .

kindsheidoptocht_1939_2__Mill.jpg
Kindsheidprocessie 1939

kinderprocessie_onbekend1.jpg
Kindsheidprosessie jaartal onbekend

kinderprocessie_onbekend2.jpg
kindsheidprocessie jaartal onbekend.

kinderprocessie_onbekend3.jpg
Kindsheidoptocht jaartal onbekend

kinderprocessie_onbekend4.jpg
Kindsheidprocessie jaartal onbekend

processie_kevelaer_1925.jpg
Processie te Kevelaer anno 1925.
Naar de Processie in Kevelaer was een gewild jaarlijks uitstapje, compleet met Fanfare
" Edelweisz", alle processie vaandels, bruidjes, en de Maria Maagden die het Mariabeeld droegen.
Voor bedevaartgangers had de Spoorwegen, toen nog Noord-Brabantse Duitse Spoorweg de NBDS (spoorverbinding Vlissingen-Berlijn) een speciaal tarief . Retour Kevelaer, 3e Klasse, voor 90 centen per persoon in groepsverband.
processie_kevelaer_1930_2.jpg
Processie Kevelaer anno 1930 ; Bruidsmeisjes links vooraan Hanna Moors, 2e rechts Nel van Gemert, 1e rechts An Schraven. Geheel vooraan : Mevrouw Verbruggen van de Broek.

processie_kevelaer_1930_3.jpg
Processie te Kevelaer anno 1930. Meisje met paraplu is J. van Strijp-Jacobs, links erachter loopt haar moeder M. Jacobs-Coenen, ernaast zien wij mevrouw M. Albers-Thoonen.


processie_kevelaer_1930_4.jpg
Processie te Kevelaer 1930. Verdere gegevens ontbreken


processie_kevelaer_1930_5.jpg
Processie te Kevelaer anno 1930. Verdere gegevens ontbreken.

processie_kevelaer_1935_.jpg
Processie te Kevelaer 1935. Verdere gegevens ontbreken.


processie_kevelaer-Wallfahrt_1970_.jpg
Processie te Kevelaer 26 september 1970. Verdere gegevens ontbreken.

ZEGELVERENING MILL CA 1960

De zegelvereniging had in de jaren 60 van de 20e eeuw een prijsvraag uitgeschreven in de toenmalige "De Koerier" met als thema wie raad de naam van de eigenaar c.q. eigenaresse van het winkelpand dat in gesnipperde vorm te krijgen was bij de deelnemende winkeliers. Uiteraard bij een bepaald bedrag aan boodschappen wat men bij deze aangesloten winkeliers moest besteden. Dus hoe meer snippers des te meer kans had men om een foto van het winkelpand te raden.
Myllesheem weet niet zeker of zij de volledige collectie ( circa 20 stuks) in haar bezit heeft, daar in die tijd ruim honderd middenstanders in Mill aanwezig waren.
.

Onderstaand ziet u de foto's van de desbetreffende winkelpanden van de winkeliers die deelname aan de acties.


zegelvereniging1.jpg
Winkelpand van P.H. de Vet Radio-Televisiezegelvereniging2.jpg
Winkelpand van Berends Bloemenhuis

zegelvereniging4.jpg
Winkelpand Maas ; huishoudelijke artikelen en ijzerwaren; achter de winkel de smederij

zegelvereniging5.jpg
Winkelpand Tien Derks Brood en Banket ( plus sigaretten automaat buiten aan de muur)

zegelvereniging6.jpg
Winkelpand Frans Keijzer; een winkel van Sinkel. De uitdrukking luidde vroeger " Wees wijzer koop bij de Keijzer"

zegelvereniging7.jpg
Winkelpand Piet van Hoof; De verfwinkel

zegelvereniging8.jpg
Winkelpand Piet Kandelaars; kleermaker van herenconfectie.

zegelvereniging9.jpg
Winkelpand Van den Heuvel; schoenen en orthopedische schoenen


zegelvereniging10.jpg
Winkelpand Arie Martens; drogisterij , verf en behang tevens schilder.

zegelvereniging11.jpg
Winkelpand Wim en Mariet Nooijen; verf en behang winkel , Wim was tevens schilder en Mariet zijn vrouw runde de drogisterij, tot op zeer hoge leeftijd .

zegelvereniging12.jpg
Winkelpand Tien van Tienen ; Een elektronica winkel van een was-centrifuge tot een schemerlamp.

zegelvereniging13.jpg
Winkelpand Jan Boerhof; winkel van brood en banket tevens chocolaterie.

zegelvereniging14.jpg
Winkelpand Jo Bastiaans; een winkel van huishoudelijke artikelen en cadeauartikelen tevens een mooie collectie pennen.

zegelvereniging15.jpg
Winkelpand Tien Hendriks; een winkel van rijwielen (Juncker) en bromfietsen (Berini) tevens fietsenhersteller.

zegelvereniging17.jpg
Winkelpand P. Kolenburg ( getrouwd met een zus van Piet Kandelaars ) Winkelpand was gelegen aan de Hoogstraat nabij Acaciahof.

zegelvereniging18.jpg
Winkelpand P.J. de Vet en Zonen een winkel van luxe huishoudelijke artikelen en uiteraard de bronbemaling.

zegelvereniging19.jpg
Winkelpand: Frans v/d Cruijsen winkel naaimachinehandel.

zegelvereniging20.jpg
Winkelpand Stapel Poos; drogisterij.

zegelvereniging21.jpg
Winkelpand Wim van Tienen: Electra-winkel.


Onderstaand een compilatie van familie/groepsfoto's, deze compilatie is in twee delen weergegeven. Het is mogelijk dat bepaalde gegevens niet correct zijn weergegeven ( er zijn foto's van 100 jaar en ouder bij). Mocht u een aanvulling of correctie willen doen ,gelieve dit te melden via info adres; info@myllesheem.nl


fampor1.jpg
foto;3.06.02.01; Opname foto zomer 1937. Echtpaar links Familie van Hoof. Kinderen van Hoof op de bakfiets v.l.n.r.; Nelly Dora,Piet , Ria, Frans , Cissy en Truus.

fampor2.jpg
foto;3.06.02.02; Familie Schaap-Rovers. Foto gemaakt 1905 naar aanleiding van 25 jaar Huwelijk.
v.l.n.r.; eerste rij vader Reinier Schaap, staand Maria , moeder Christina Schaap-Rovers
tweede rij Lambertus, Gerardus, Jozef, Christiaan, Johan, Anna, Berdina, Chris, Martien.

fampor3.jpg
Foto;3.06.02.03; Familie Van der Duyn - Van Asten. Zittend de ouders; vader Martien en Moeder Keetje.
staand: v.l.n.r.: eerste rij Theo, Martien (zoon) Corrie, achterste rij Gerrit, Herman, Jo, Anny.


fampor4.jpg
Foto;3.06.02.04; Opname foto onbekend. Familie Veld aan de Karstraat. Zittend de ouders; Vader Antoon , Moeder Regina Kuijpers.
Achterste rij v.l.n.r. Jan, Pieta, Mimi Gien, Fien Anny Diena. Voorste rij Toon(zoon) , Truus, Lies, Klaar , Ria Toos Trees.


fampor5.jpg
Foto;3.06.02.05 . Datum opname foto onbekend. Familie Jansen-Kersten aan de |Hoogstraat te Mill , timmerfabriek.
Ouders; zittend Vader Piet Jansen , Moeder Catharina Jansen-Kersten middenin Tina Jansen. Achterste rij v.l.n.r. Tien Jansen, Drieka Jansen, Anna Jansen, Door Jansen, Marie Jansen.


fampor6.jpg
Foto 3.06.02.07; Opname foto onbekend. Familie Hendriks-Roefs. Ouders; links Vader Piet Hendriks, recht Moeder Marietje Hendriks- Roefs. Namen kinderen onbekend.fampor7.jpg
Foto 3.06.02.08 Familie Maas-Voster. Smidse aan de Vorleweg. Datum opname foto rond 1940-1945.
Foto; Ouders Moeder 2de van links Rosa Maas-Vosters, Vader Jan Maas 2de van rechts.

v.l.n.r. Gerrit Maas, Kosto Vosters, Trees, Job, Luc.

fampor8.jpg
Foto; 3.06.02.09 Datum opname foto onbekend. Familie Van Reymersdal; foto v.l.n.r. Zoon Frits van Reymersdal met zoon, Opa Jan van Reymersdal, Zoon Jan van Reymersdal.

fampor9.jpg
Foto; 3.06.02.10. Datum opname foto onbekend. Op de GROTE HEIDE woonde de schaapherder Bertus Bergmans en Doorke Hermsen zijn echtgenote, recht op de foto Linneke Bergmans.


fampor10.jpg
Foto; 3.06.02.11 Familie Harrie van Boxtel. Verdere gegevens ontbreken helaas.


fampor12.jpg
Foto ;3.06.02.12. Opname datum foto onbekend. Familie Moors-Gilles. Foto zittend Vader Christianus Moors en Moeder Maria Catharina Gilles,
staand v.l.n.r. Lena Moors, Jan Moors, Hanna Moors Jacob Moors.


fampor13.jpg
Foto 3.06.02.13 Datum opname foto onbekend. Familie Raymaekers-Jans. Foto zittend; Vader Christ Raymaekers ( in de volksmond; Chriest Plevonder) , Moeder Johanna Raymaekers-Jans. Staand achterste rij; Dien Raymaekers, Henrieka Raymaekers, Antonia Raymaekers. Staand voorste rij Fons Raymaekers, Will Raymaekers.


fampor14.jpg
Foto 3.06.02.14 Datum opname foto onbekend. Familie van de Ven. Wonende Oude Langenboomseweg. Meer gegevens zijn ons onbekend.


fampor15.jpg
Foto; 3.06.02.15 Foto de dato juli 1954. Het gouden Huwelijksfeest van Piet Schraven en Hendrika Nabuurs.
Onderstaande foto is de tweede dag van het feest voor de buurt en alle vrienden en kennissen.
fampor16.jpg


fampor17.jpg
Foto ; 3.06.02.16 Foto anno 1935. Eerste Heilige mis van Neomist Jan Schraven in 1935. Op de voorgrond staan; Piet Nabuurs, Pastoor Jacobs uit Sint Hubert en Piet Schraven. Rechts van de auto staan ; Jan Geurts en Herman Gerrits. De dame met de poffer op is Hanneke Geurts.


fampor18.jpg
Foto; 3.06.02.17Familie van de Weem ter gelegenheid van het huwelijk van Harrie van de Weem te Vugt. Datum opname foto 1949.

Foto v.l.n.r. Hanneke, Peter, Egbert, Jan, Janus, Kee.


fampor19.jpg
Foto 3.06.02.18 Datum opname foto onbekend. Foto van de kinderen van Grad van de Cruysen; v.l.n.r. Toon, Trees, Annie, Jo, Mien, Piet, Gerrit, Joke en Frans.


fampor20.jpg
Foto ; 3.06.02.20. Opname foto anno 1907 ter gelegenheid van de Zilveren bruiloft van; M. Nelissen met W. Nelissen Derks. Foto v.l.n.r. 1e rij; Tien Nelissen, Opa M. Nelissen (Jubilaris), Mieneke van de Heuvel-Nelissen, Hanny Arts-Nelissen, Oma W. Nelissen-Derks(Jubilaresse). 2e rij; Dora Schraven Nelissen, Marie Derks-Nelissen, Anna Albers-Nelissen, Nelleke Henst-Nelissen.


fampor21.jpg
foto ; 3.06.02.21 Opname foto anno 1910. Het huishouden van Jan van de Ven en Nel Meeuwsen op 't Kavelt.
Zittend de ouders; Jan van de Ven en Nel Meeuwsen (Zeeland). Staande; v.l.n.r. Toon van de Ven, Cornelis van de Ven, Ties van de Ven, Maria(Mieke) van de Ven , Koos van de Ven, Hanneke van de Ven, Tonia van de Ven.
De dame in het midden achter de tafel is Maria(Mieke) welke getrouwd was met Hanneske Selten, d'n Heulse Hannes (moeder van Herman Selten uit Wilbertoord).


fampor22.jpg
Foto ; 3.06.02.22 Opname foto anno 1925. De Familie Koop van de Wanroyseweg. Vader Martinus Koop, voormalig veldwachter, nadien kolenhandelaar.


fampor23.jpg
Foto; 3.06.02.23 Opname foto onbekend . Familie Richard Bisschops met echtgenote, wonende aan de Domeinenstraat.


fampor24.jpg
foto;3.06.02.25. Opname foto onbekend. Kinderen van Hout. v.r.n.l. Gerard, Nelly, Harrie, Annie, ? , Antoon, Willy.


fampor25.jpg
Foto;3.06.02.26 Datum opname foto onbekend. foto zittend de ouders Van Hout Huybers. Tussen de ouders staand Jet. Achterste rij v.l.n.r. Mimi, Pierre, Nelly, Gerard, Anny.


fampor26.jpg
Foto;3.06.02.27 . Foto de dato juli 1944. In het gezin van Schraven Nabuurs waren drie priesterzonen. De foto is genomen ter gelegenheid van het 40 jarig huwelijksfeest.


fampor27.jpg
Foto ;3.06.02.28 Datum opname foto onbekend. Familie Bert van de Weem ; Schoolstraat.
foto v.l.n.r. Mien, Marie, Bert, Ves, Tonny van de Weem Teunissen.


fampor28.jpg
Foto;3.06.02.30 . Datum opname foto onbekend. Familie Jan van den Hoek - Verhaag met de kinderen Piet, Miep, Mat.

fampor29_.jpg
Foto; 3.06.02.31 Datum opname foto onbekend. Kinderen van W. van Hout; v.l.n.r. Gerard, Annie, Pierre, Nelly.


fampor30_.jpg
Foto;3.06.02.32. foto anno 1920. Familie Verberk, café aan de Kerkstraat. foto v.r.n.l. Vader Willem Verberk Theo Verberk en Jean Verberk.


fampor31_.jpg
foto;3.06.02.33; datum opname foto onbekend. Kinderen Van Laake; v.l.n.r. Geert van Laake, Jan van Laake, Joop van Laake ,
Rini van Laake.


fampor32_.jpg
Foto;3.06.02.34; Opnamedatum foto onbekend. Kinderen van P. de Vet aan de Hoogstraat ; v.l.n.r. Piet de Vet, Theo de Vet , Wiel de Vet.


fampor33_.jpg
Foto;3.06.02.36. Datum opname foto onbekend. Familie P. van Rooy, aan de Langenboomseweg
L., boven Vader Piet, Links 5de van boven Ria, 6e Sjef, Hein, Moeder van Rooy , Adrie.


fampor34_.jpg
Foto; 3.06.02.37; Datum opname foto onbekend. Familie Piet Linders - Teunissen, aan de Julianastraat.
Achterste rij; Mien, Toon, Ben, Cor, An, Zittend ; Vader Piet, Harrij , Moeder, Voorste rij; Wim, Trees, Wies, Frans, Riet, Jos.


fampor35_.jpg
Foto;3.06.02.38; Bruiloft van Wim van Tienen met Mevrouw van de Cruysen anno 1924.


fampor36.jpg
Foto; 3.06.02.39; Trouwfoto anno 1908 . Foto is genomen voor het gesloopte Patronaat aan de Stationsstraat . Bruidegom Sjaak van Sambeek , Bruid Wilhelmina van de Zanden.
1e rij zittend; Kees van Sambeek, Allegonda van Sambeek-Princen, Maria Christina van Sambeek van Kessel, Bruidegom Sjaak van Sambeek, Bruid Wilhelmina van de Zanden, Johanna van de Zanden van Straaten, onbekend, onbekend, onbekend.
1e rij staand; Janus van de Zanden, baby?, onbekend, man erachter onbekend, Johannes van de Zanden, Sjef van Sambeek, Johan van Sambeek, Karel van Sambeek , vrouw met muts onbekend, kind onbekend, onbekend, onbekend, onbekend.
2e rij staand; Onbekend, Kee van de Zanden, Johanna Verdijk (Hanneke Martens-Verdijk), Dora van de Zanden, onbekend, Anton van Sambeek, kind onbekend, onbekend.


fampor37.jpg
Foto; 3.06.02.40. Datum opname foto onbekend. Kinderen van Bardoel-Smits uit de Gagel te Mill.


fampor38jpg.jpg
Foto; 3.06.02.41. Datum opname foto onbekend. Familie Jan van Laake, Vloetsestraat te Mill. Vader was directeur vande melkfabriek gelegen aan de Spoorstraat te Mill.


fampor39jpg.jpg
Foto; 3.06.02.42. Datum opname foto onbekend. Familie Frans Derks de Wildt wonend aan de Schoolstraat te Mill. Verdere gegevens ontbreken.


fampor40.jpg
Foto; 3.06.02.43. Foto gemaakt 27 juli 1919 voor het vertrek van Bert Giesen naar Indië. Foto genomen
voor café Moors. Jan Giesen bouwde "Hotel Giesen"
1e rij; Trees Moors-Giesen, Jan Giesen, Joan Giesen ( zoon van Bert Giesen) , Petronella Giesen - Van Kempen, To Schik - Giesen.
2e rij; Johan Giesen, Jan Heijs ( zoon van Antoon Heijs), Lena Heijs - Giesen, Antoon Heijs, Marie Giesen, Bert Giesen, Ria Bijl - Giesen (moeder van Martine Bijl), To Giesen - Schneitzer, Bertha Verbruggen - Giesen, Sjef Giesen.


fampor41.jpg
Foto; 3.06.02.44. Datum opname foto onbekend. Familie Van de Vorst, foto genomen voor de Schettering gelegen aan de Hoogveldseweg te Mill. Op foto v.l.n.r. Frans, Anna, Cato, Harrie, Mina, Herman. Zittend Vader en Moeder Toon van de Vorst en Moeder Van de Vorst.


fampor42.jpg
Foto; 3.06.02.45. Datum opname foto onbekend. Rechts van de foto Anthonius Verstraaten met echtgenote Maria Isabella Weelen.

EINDE VAN DEEL 1 VOOR MEER FOTO'S ZIE DEEL 2 .

Onderstaand deel 2 van de trouw en familie foto's Indien er naar uw mening aanvullingen en of verbeteringen dienen plaats te vinden meld dit dan via het info adres van Myllesheem.info@myllesheem.nl


fampor43.jpg
Foto; 3.06.02.46 Datum opname foto onbekend. Familie P. Hendriks (oma) foto is genomen in de Bernardstraat te Mill.
Links op de foto Door van Harrie, rechts op de foto Door van Piet en onder
op de foto Nellie van Harrie.

fampor44.jpg
Foto; 3.06.02.47. Huwelijk anno 1913 van Hein Martens en Hanneke van Dijk, foto is genomen in de Karstraat te Mill voor het huis van de familie Anderegg.


fampor45.jpg
Foto; 3.06.02.48. Opname datum foto anno 1940. Familie Boffen Bernardstraat te Mill foto; v.l.n.r. Benny Nico, An Boffen.


fampor46.jpg
Foto; 3.06.02.49. Foto is genomen ter gelegenheid van de Gouden Bruiloft van Hannes Kuppen - Leen Arts . De dato 2 mei 1929.

fam46afb.jpg

fam46naam.jpg
correctie op bovenstaande foto; naam nummer 36 moet zijn Leen Megens en naam nummer 37 moet zijn Nelly van Son Zwaans. nummer 43 is Neeltje Damen en nummer 44 is Dien Arts'


fampor47.jpg
Foto ; 3.06.02.50.Familie van Wichen - Waelbers anno 1929. Op de foto v.l.n.r. Vader en Moeder kinderen Willemien en Truus.


fampor48.jpg
Foto; 3.06.02.51. Foto genomen in de tuin van grossierderij Verbruggen (de Grote Prins).
foto genomen in de jaren 50 van de 20e eeuw. v.l.n.r. half zichtbaar Joke van de Linden ( Sint Hubertsebinnenweg), Tante Tea Verbruggen, Jan Verbruggen, Jan Reijnen, Rob Reijnen, Oma Verbruggen, Fien Reijnen-Verbruggen.


fampor49.jpg
Foto; 3.06.02.52. Datum opname foto onbekend. Familie Gerardus H. van Hout-Corstens; Foto v.l.n.r. Harrie, Pieta, Anna Maria Boerdonk, Willem, Cato, Gerardus H. van Hout, Maria Corstens, Betsie Geurts, Janus, Gondje Gerrits Oeffelt.


fampor50.jpg

fam50naam.jpg


fampor51.jpg
Foto; 3.06.02.55 Datum opname foto onbekend. Gouden Huwelijkspaar familie Piet van Abel.


fampor53.jpg
Foto; 3.06.02.56 . Datum foto onbekend. Opname van Koos Vloet en zijn vrouw aan de Voordijk. Koos met zijn grootste hobby paarden.


fampor54.jpg
Foto; 3.06.02.58. Foto ter gelegenheid 25 jarig Huwelijk van Jan van de Weem en Drika Hermsen anno 1940 , Roijendijk 12 te Mill.
Foto 1e rij; Vader Jan van de Weem, Moeder Drika van de Weem-Hermsen.
2e rij; Marinus, Herman, Cor, Driena, Miet, Harrie, Miena, Han.


fampor55.jpg
Foto; 3.06.02.60. Datum opname foto onbekend. Kinderen van stationschef J. Lammers. Beide foto's zijn genomen bij Mart Hermsen, Bernardstraat 13 te Mill, achter het huis.
1e foto v.r.n.l. Piet, Dolly, Mientje, Annie, Toon, Sjaan, An Schaap (Bakhuisweg 14 ) met kind (?) op de arm.
2e foto achterste rij; v.r.n.l. Piet, Dolly met ?, Mien, Annie, Toon, Sjaan, 1e rij; v.r.n.l. Adje, onbekend, onbekend.


fampor56.jpg
Foto; 3.06.02.61. Trouwfoto Gerrit Theunissen en Marie Peters de dato 24 april 1946 .


fampor57.jpg
Foto; 3.06.02.62. Datum opname foto 16 februari 1954. Kinderen van Jan Poos en Anna Schraven.
v.l.n.r.; Henk, Pieternel, Jeanny en Riki.
Jan Poost (vader) geboren te Gassel , was aardappelconsulent. Anna (moeder) was een dochter van Piet Schraven en Hendrika Nabuurs. Het gezin Poos woonde in het huis naast de voormalige slager Willems in de Kerkstraat.


fampor58.jpg
Foto; 3.06.02.63. Foto 1; Huize FLORETO Bernardstraat te Mill anno 1944. de kinderen de Bekker v.l.n.r.
Pia, Tonny, Gerard, Kees en Egon.
Foto 2; In de tuin Burgemeester Verstraatenlaan anno 1945. Foto v.l.n.r. Mevrouw de Bekker, Egon, Tonny, Pia, Gerard, Kees en Secretaris A.H. de Bekker.


fampor59.jpg
Foto; 3.06.02.64. Datum opname foto onbekend. Familie Konings; foto v.l.n.r. Jo, Fons, Martien Luciën Mevrouw Konings van Eekelen, Peter.


fampor60.jpg
Foto; 3.06.02.65. Foto van Hannes en Han van Hoof de dato juli 1936. Han verzorgde
de was op de pastorie.


fampor61.jpg
Foto 3.06.02.67 . Foto ter gelegenheid van Zilveren Bruiloft Sjef van Rooij en Mia Coppers,
v.l.n.r.; Henk Raaijmakers, Lilian, Ini Schaap, Jan, Mariëlle, Sjef, Mia, Angelique. Zittend; Frank.


fampor62.jpg
Foto 3.06.02.68 . Datum opname foto onbekend. Foto 1e rij: v.l.n.r. Annie Schaap, Ferrie Thoonen, Christina Schaap, Martina Fleuren, Fien Fleuren.
Achterste rij; Jan Schaap, Jo Fleuren, Toon Hendriks, Sjef Fleuren.


fampor63.jpg
Foto; 3.06.02.66. Foto is gemaakt ter gelegenheid van het huwelijk van Bertha Albers en Thij Verberk bij de Familie Albers aan de Wanroyseweg anno 1941-1942.
Foto bovenste rij v.l.n.r. Bertus Albers, Fun Verberk, Gerard Verberk, kind Tien Henst, Zus van de Logt, Mona Albers en Tien van de Logt.
Onderste rij zittend v.l.n.r. Marinus Albers, Anna Albers-Nelissen, kind Tonny Slaats, Opa Martinus Nelissen, bruidegom Thij Verberk en bruid Bertha Albers.


fampor64.jpg
Foto; 3.06.02.69. Foto anno 1910 is genomen in de woning van W.J.C. Verstraaten aan de Hoogstraat 8 te Mill, de voormalige sigarenfabriek behorende aan de familie Verstraaten.
Staand; v.l.n.r. M Giesen, WJ.C. Verstraaten, Fr. Heijs, onbekend, Sjef Giesen.
Zittend; v.l.n.r. M.C. Verstraaten-Heijs, H.H.M. Heijs - Giesen, J.M. Moors - Heijs.


fampor65.jpg
Foto; 3.06.02.69B. Foto is gemaakt bij wachtpost Schijndel. Familie Cornelis van Houtum - Hendrika Broks woonde aan de Lieve Vrouwesteeg B183a te Mill , thans Eerste Industrieweg 2. Cornelis van Houtum was ploegbaas bij de Nederlandse Spoorwegen.
Foto zittend; Cornelis van Houtum en Hendrika Broks. Staand: Mien van Houtum ,Janus van Houtum, Wim van Houtum, Corrie van Houtum


fampor66.jpg
Foto; 3.06.02.70 . Familie de Man uit de Delle B146 of de Meere.
Foto jaartal onbekend; Zittend Vader en Moeder de Man. Staand; v.l.n.r. Dina de Man, Nel de Man, Jan van der Heijden getrouwd met Dina, Zoon Tien de Man, Zoon Jan de Man, Marie de Man.


fampor67.jpg
Foto; 3.06.02.71. Datum foto onbekend. v.l.n.r. Oma van de Bungelaar, Toos Ermers-van de Bungelaar, Nelly Ermers.


fampor68.jpg
Foto; 3.06.02.73. Foto jaartal en locatie onbekend. v.l.n.r. Netje Verhoeven, Anna Verhoeven
Dora Verhoeven.


fampor69.jpg
Foto; 3.06.02.74. Datum opname foto onbekend. Foto ter gelegenheid van het Huwelijk tussen de heer A, van Raay, burgemeester van Beers, en mejuffrouw A. Verstraaten dochter van de oud burgemeester van Mill.
Staande v.l.n.r. op de foto Tante Cor, Tante An Moors en Joos Damen.


fampor70.jpg
Foto 3.06.02.75. Foto gemaakt ter gelegenheid van het gouden huwelijksfeest van Familie de Hoog.
jaartal onbekend.


fampor71.jpg
Foto; 3.06.02.76. Foto van Karel Kremers bij voetbalclub Juliana te Mill ter gelegenheid van een verdiende onderscheiding. Onderscheiding wordt opgespeld door Mevrouw Diny Kremers-Heezen.


fampor72.jpg
Foto;3.06.02.77. Antoon Moors en echtgenote Margaretha Elemans. (portrettekening).
Antoon Moors ( geboren 18 april 1790 en gestorven december 1843) was bakker en organist. Als bakker had hij naam en faam met zijn speculaas-makerij. Tot in de jaren 70 van de 20e eeuw gebruikte Theo Lamers (Clevers) zijn beroemde recepten, welke hem van bakker Spank waren overgenomen uit 1812. In het parochie-archief bevindt zich een document, waarin Antoon Moors in zijn functie van koster/organist wordt aangesteld. Margaretha Elemans was een dochter van Hester van Hoogstraaten, mogelijk een van de laatste telgen van deze naam, die afstammen van Heer Jan van Cuyk.


fampor73.jpg
Foto; 03.06.02.78. Datum opname foto anno 1946. Antoon Keijzers met zijn vrouw Marietje op zijn dagelijkse tocht, vanuit de Meeren naar de Wanroyse Hei.


fampor74.jpg
Foto; 3.06.02.80. Datum opname foto onbekend. Foto is genomen ter gelegenheid van het gouden Huwelijk van de heer Toon Pennings en Mevrouw Pennings-Princen. Overige gegevens onbekend.


fampor75.jpg
Foto;3.06.02.81. Foto en krantenknipsels van het Platina Huwelijk van de Heer Koos Verbruggen en Mevrouw Egbertha Verbruggen-Giesen.


fampor76.jpg
Foto en krantenknipsels van de Heer Koos Verbruggen en Mevrouw
Egbertha Verbruggen-Giesen, waarop zij de respectabele leeftijd van
100 jaar hebben bereikt.


fampor77.jpg
Foto; 3.06.02.83. Foto is genomen ter gelegenheid van het vijftig jarig gouden Huwelijksfeest van Grad en Riek Verheijen op 3 november 1995.

fampor78.jpg
Foto 3.06.02.82 Portret van de Familie Fr. Anderegg. Jaartal en
dergelijke ontbreken.


fampor79.jpg
Foto ;3.06.02.84 . Tien Nelissen en echtgenote, jaartal en dergelijk ontbreken.


fampor80.jpg
Foto;3.06.02.85. Pietje Hendriks en echtgenote Mevrouw Hendriks-Engels.
Pietje, beter bekend als Pètje, had een kruidenierszaak aan de Bernhardstraat. Toen Bahlman , een groothandelsbedrijf in Nijmegen, in de jaren 20 van de 20e eeuw failliet ging en Pètje ook balanceerde op het slappe economische koord, adverteerde hij met dezelfde slogan: "en morgen gaat de verkoop weer normaal door ! ". Vanaf die tijd bestaat de naam Pètje Baal. De Winkel van Catootje stamt uit deze generatie.


fampor81.jpg
Foto; 3.06.02.86 De 1e Heilige Communie van Ria Wilbers. Foto; v.l.n.r. en van boven naar onderen
Gerada Hendriks-Roefs, Marian Wilbers, Miet Wilbers-Hendriks, Tonny Wilbers, Nel Goossens, Gerry Wilbers, Theo Wilbers, Toon Hendriks, Ria Wilbers, Grad Goossens, Tonneke Hendriks, Elly Wilbers.


fampor82.jpg
Foto: 3.06.02.87 . Het Feest comité ter gelegenheid voor het 50 jarig Huwelijk van De Heer en Mevrouw P. Schraven - Nabuurs. Op de foto v.l.n.r. Wim van der Vorst, Piet Schraven, Jan van de Weem en veldwachter P.A. van Dijk.


fampor83.jpg
Foto: 3.06.02.88 . Datum opname foto onbekend. Paard met slee in de Bernardstraat voor het huis van Han. Zittend op slee v.l.n.r. onder andere Piet de Vet en Mia de Vet, rest van het gezelschap onbekend.


fampor84.jpg
Foto; 3.06.02.89 . Datum opname foto onbekend. Familie van de Vorle op de fiets. Foto; v.l.n.r. Nelly van de Vorle, Dochter Petra van de Vorle , Jan van de Vorle.


fampor85.jpg
Foto; 3.06.02.92. Datum opname foto onbekend. Fietstocht inclusief lunch. Op de Foto v.l.n.r. Marie Spanjers, Onbekend, Clara Spanjers, Mien Verbruggen, Antoon Sweens.


fampor86.jpg
Foto; 3.06.02.93. Datum opname foto onbekend. Familie Martinus van Rooij en Maria M. Bisschops. Foto v.l.n.r. Miet Vader Tien, Tiny, Dien, Nellie, Moeder Maria, Annie.

EINDE DEEL 2 zie voor meer foto's DEEL 3; Familie groep en trouwfoto's.

Hieronder deel 3 van de serie groep en trouwfoto's.fampor87.jpg
Foto; 3.06.02.94. Op de foto de kinderen Schraven. Meer gegevens ontbreken.


fampor88.jpg
Foto ;3.06.02.95. Familie Linders -Doortje Heesakkers. De man van Doortje is al 18 jaar dood. Meer gegevens zijn onbekend, zoals de opnamedatum en de namen van de personen die op de foto staan.


fampor89.jpg
Foto;3.06.02.96. Datum opname foto onbekend. v.l.n.r. Wim Verstraaten Hermans zoon, Jan Verstraaten Hermans zoon, Wim Verstraaten Jans Zoon. Locatie foto binnenplaats van Jan Verstraaten.


fampor90.jpg
Foto ; 3.06.02.97. Datum opname foto onbekend. Familie Piet van Hoof en Trees van de Cruijsen. Foto; kinderen Van Hoof v.l.n.r. Jan, Marie, Threse, Sjaan, Gemma, Astrid, Frans, Dorris. Dominique(op voorgrond) , Grad, Mirjam, Peer.


fampor91.jpg
Foto; 3.06.02.98. Familie Grad de Jager, wonende Beerseweg 33 te Mill. Meer gegevens ontbreken.


fampor92.jpg
Foto;3.06.02.131 . v.l.n.r. Grada Hermanussen, Priester Hofmans zoon van oud burgemeester Hofmans te Mill, Drieka Hermanussen, Jan Hermanussen. Jaartal en overige gegevens onbekend.


fampor93.jpg
Foto; 3.06.02.99 Echtpaar Bexkens, - Crooymans. Ouders van Lieske Bexkens
getrouwd met Bert Jacobs.


fampor94.jpg
Foto; 3.06.02.100 Datum opname foto onbekend .Moeder Bets van Erkelens
en ome Koos Linders, naast het huis van Willem Verberk.
Op de achtergrond oude school Domeinenstraat.


fampor95.jpg
Foto;3.06.02.101. Datum opname foto onbekend. Portret foto Familie Sjaak Janssen van Oosterom.
Bakker Janssen uit de Meeren.


fampor96.jpg
Foto:3.06.02.102 Oma Riek Ermers van de Bungelaar en kind
Irma van de Bungelaar. Datum opname foto onbekend.


fampor97.jpg
foto; 3.06.02.104 . Herman van Strijp (architect) en Agnus Giesen.
Datum opname foto onbekend.


fampor98.jpg
Foto;3.06.02.105 Schoolfoto meisjes Bexkens. Jaartal opname onbekend.fampor99.jpg
Foto; 3.06.02.106 Staand Man van Nellie of Mimie van Hout, zittend Gerard van Hout.
Datum opname onbekend.


fampor100.jpg
Foto; 3.06.02.107 Familie Sjef Bastiaans en Riek van de Heuvel met kinderen; Annelies rest
is onbekend , eveneens jaartal opname foto.


fampor101.jpg
Foto; 3.06.02.108 De zusjes Ann en Joos Verstraaten. Later getrouwd; Ann met met Jan Moors de organist en Joos met Toon Damen. Datum van opname onbekend.


fampor102.jpg
Foto;3.06.02.109 Datum opname foto onbekend. Grootouders van Ciska van de Heuvel getrouwd met Karel Akkerschot.

fampor103.jpg
Foto ;3.06.02.110 links Anna van Hinthum Berghem en rechts Koos van Duren. Datum opname onbekend.


fampor106.jpg
Foto; 3.06.02.111 Grootvader en Grootmoeder Berends met hun 24e kind.
De nazaten zijn onder anderen Cees en Ad Berends.
De krant waar dit artikel instond is onbekend, alsmede de datum van de foto.


fampor107.jpg
Foto; 3.06.02.112 Portretfoto; Maria Heijs en Willem Verstraaten.
Datum opname foto onbekend.


fampor108.jpg
Foto;3.06.02.113 Datum opname foto onbekend. Links Gillis (neef van Jan Moors en rechts Jan Moors (garage).


fampor109.jpg
Foto;3.06.02.114 Tilde Verberk met zoontje Piet voor het
pand Radio "De Kroon". Datum opname onbekend.


fampor110.jpg
foto; 3.06.02.116 Jan van Gemert en Henrica Geurts gaan samen naar
het Priesterfeest bij Piet Schraven. Datum opname foto onbekend.


fampor111.jpg
Foto;3.06.02.117 In de werkplaats, toen nog gelegen aan de Hoogstraat, van Antoon Hendriks en Zoon Tien, alias "Toontje en Tien Timmer. Daarna woonde er Tien Hendriks rijwielzaak, en daarna het kantoor van de woningbouwvereniging Sint Willibrord. Foto dateert uit ongeveer 1930.


fampor112.jpg
Foto; 3.06.02.118 Trouwfoto Nelly van Hout. Overige gegevens ontbreken.


fampor113.jpg
Foto;3.06.02.119 Datum opname foto onbekend. Echtpaar Tente, woonde destijds in de woning van Laarackers
aan de Spoorstraat te Mill


fampor114.jpg
Foto;3.06.02.122 Burgemeester W. Verstraaten met twee van zijn kinderen in de Sjees. Datum opname foto onbekend.


fampor115.jpg
Foto;3.06.02.123 Het gezin van Burgemeester Verstraaten. Achterste rij; Herman en Huub Verstraaten
Voorste rij; v.l.n.r.. Cor Verstraaten , Moeder Mechelien Verstraaten-Poels, An en Joost Verstraaten. Datum opname foto onbekend.


fampor116.jpg
Foto 3.06.02.124 Datum foto anno 1928 .Familiefoto Verstraaten; staand; Huub Verstraaten, Mimi Verstraaten, Jan Verstraaten, An Verstraaten, Zittend; Cor Verstraaten, W. Verstraaten, M. Verstraaten-Poels, Herman Verstraaten. Op de grond Joost Verstraaten.


fampor117.jpg
Foto;3.06.02.125 Huwelijk van Jan en An Moors-Verstraaten. Datum en meer gegevens op de foto ontbreken.


fampor118.jpg
Foto; 3.06.02.128 Datum opname foto onbekend. Familie van de Bogaard aan de Hoogstraat 12 te Mill. foto. v.l.n.r. Huub Willems, Anny Willems van de Bogaard, Moedje van de Bogaard-Giesen, Hem de Louw.


fampor119.jpg
Foto; Huub Willems, onderwijzer in Mill. Datum foto onbekend.


fampor120.jpg
Foto; Soldaten ingekwartierd tijdens de mobilisatie 2e wereldoorlog bij Mevrouw van de Bogaard Hoogstraat 12 te Mill. Foto ; in het midden Mevrouw "Hoedje" van de Bogaard, Anny en Koos. Datum opname onbekend.


fampor121.jpg
Foto; 3.06.02.117 Kinderen van familie W. Verstraaten v.l.n.r. Riet, Willy, Toon, en Jan Verstraaten, Hoogstraat 8 te Mill voormalige sigarenfabriek. Datum foto onbekend.


fampor122.jpg
Foto; 3.06.02.126 Familie Van Doorn. Aanvullende gegevens ontbreken.


fampor123.jpg
Foto 3.06.02.130 Groepsfoto bij trouwpartij de dato 4 oktober 1928. Op de foto 1e rij: 2e van rechts Thij Lamers geb. 23 juli 1901 † 7 maart 1988. 5e van rechts Jan Lamers † 1948.
De trouwfoto is genomen voor het pand van Fa. J. Clevers-Bakkerij aan de Stennepad, werd daarna in het jaar 1937 Bernhardstraat 17 , thans Clevershof.


fam124.jpg
foto;3.06.02.19. Datum foto/schilderij : 1949.Het Noordbrabants museum. Olieverf op doek 200x261cm.
De Familie Bastiaans;
Staand: Vader Kees ,Antoon.
Zittend: Mientje, Sofie, Els, Moeder Mien , Ria.
Onder: Kees Jr. Thijs, Hanny, Leny,


fam125.jpg
Foto 3.06.02.24 Familie B. van de Cruysen. Datum foto onbekend idem voor de namen op de foto.


fam126.jpg
Foto; 3.06.02.29. Datum opname foto onbekend. Het gezin Piet Jansen-Kersten te Mill.
Zittend ; Cath. Jansen-Kersten, Piet Jansen.
Staand v.l.n.r. Anna, Drieka, Tiena, Tien, Marie , Door.


fam127.jpg
Foto; 3.06.02.35. Datum opname foto onbekend. De foto is genomen ter gelegenheid van het huwelijk van de heer Martien van Lieshout en mevrouw Dieten.
Linksboven: de heer Huub Verstraaten en rechtsonder de heer Koos van Lieshout.


fam128.jpg
Foto; 3.06.02.79. Foto en bidprentjes spreken voor zich. De datum van opname foto is echter onbekend.


fam129.jpg
Foto 3.06.02.53. Datum opname foto onbekend. Familiefoto van de familie Grad van der Cruysen aan de Kerkstraat te Mill.


fam130.jpg
foto; 3.06.02.59. Datum opname foto 1905. Foto is gemaakt ter gelegenheid van het 25 jarig huwelijks feest van Reinier Schaap en Christina Schaap - Rovers.


fam131.jpg
foto;3.06.02.72. Ereboog ter gelegenheid van het Gouden Bruidspaar
Christianus en Mieke Henst. Datum opname foto onbekend. Op de foto
v.l.n.r. Oma Slaats, Koos Damen Marius de Groot Koos Verberk in de
functie als feest comité.


fam132.jpg
foto; 306.02.90. Gegevens onbekend.


fam133.jpg
foto; 3.06.02.91 Datum foto anno 2014. Familie van de Kolk. Samen 700 jaar jong.


fam134.jpg
foto 3.06.02.103. Portretfoto van Diny Heezen en Karel Kremers.
Datum opname onbekend. Locatie voetbaltribune Juliana Wanroyseweg te Mill

Onderstaande compilatie is een overzicht ( helaas niet volledig), van het onderwijzend personeel van diverse scholen te Mill. Mocht u nog oude schoolfoto's of klassenfoto's bezitten neem dan contact op met Myllesheem, adres Stichting Myllesheem Kerkstraat 3 , 5451 BM Mill, en het info adres is info@myllesheem.nl


onderwijspersoneel1.jpg
foto;3.06.03.01; Datum opname foto de dato 1 oktober 1912. Foto is genomen voor het huis van De Heer Claassens hoofd der school in de Schoolstraat ( Huidig appartementengebouw De Straethof). Namen van het onderwijzend personeel;
v.l.n.r. De heren, Willegers, Peters, Willems, Mevrouw Nelly de Korte, de heren Ritzen, Willebrords.


onderwijspersoneel2.jpg
Foto; 3.06.03.02; opname foto 1946 onderwijzend personeel Heilig Hartschool. Namen van het personeel op de foto;
v.l.n.r. Mevrouw M. Thijssen en de heren J.Heijs, H. Claassens, W. Kempen, M. Golsteijn, H. Willems, J. Kremers, H. van Kuppevelt, P. van Hout.


onderwijspersoneel3.jpg
Foto3.06.03.03; opname foto 1937 onderwijzend personeel Heilig Hartschool. Namen van het personeel op de foto; v.l.n.r. De heren L. van Oudvorst, J. Kremers, H. Claassens, Mevrouw M. Thijssen de heer Francissen en de heer K. Thijssen.


onderwijspersoneel4.jpg
onderwijspersoneel4a.jpg
foto3.06.03.04; opname foto onbekend. Onderwijzend personeel van de Heilig Hartschool aan de Schoolstraat . Namen van de docenten; 1. Dhr. Hilgers, 2 H. van Kuppevelt, 3 H. Claassens, 4 J. Kremers, 5 J. de Jong, M. Thijssen, 7 M. Golsteijn.


onderwijspersoneel5.jpg
foto3.06.03.05 Opname foto 1936 Docenten van de Heilig Hartschool aan de Schoolstraat. Namen van de docenten; v.l.n.r.
De heren J. Kremers, , H . Derks, Mevrouw M. Thijssen, De heren H. Claassens, M. Golsteijn, L. van Oudvorst.


onderwijspersoneel6.jpg
foto3.06.03.06 Opname foto onbekend. Onderwijspersoneel van de meisjesschool aan de Julianastraat.
v.l.n.r. achterste rij Zuster Hermanna, Mejuffrouw Derks, Mejuffrouw van Gemert, Mejuffrouw G. Wijnen, Mejuffrouw M. Derks, Mevrouw Starmans, Zuster Antonine. Mevrouw Schifferstein,.
Voorste rij v.l.n.r. Mevrouw M. de louw, Mevrouw Op de Coul(inspectrice), Zuster Philiberta, Mevrouw L. Groen.


onderwijspersoneel7.jpg
foto;3.06.03.07. Opname foto 1945 onderwijzend personeel meisjesschool .
v.l.n.r. De dames Marie Smits, Lien Zegers, Cor Groen, Marie de Louw.


onderwijspersoneel8.jpg
foto;306.03.08. Opname foto onbekend. Dagje strand meisjesschool. Op de foto Juffrouw Smits en nichtje Annie Bardoel thans Mevrouw Jos. Selten.


onderwijspersoneel9.jpg
foto;3.06.03.09. Opname foto 1930 Onderwijzend personeel meisjesschool; Op de foto v.l.n.r. De dames De Haardt, Smits en De Louw, zittend Juffrouw Lootjes.onderwijspersoneel10.jpg
foto;3.06.03.10. Opname foto onbekend; Personeel kleuterschool aan de Julianastraat.
v.l.n.r. Jo van de Weem, Zuster Joanni, Zuster Henrica, Marian van de Weem, Christa Peters.


onderwijspersoneel11.jpg
foto;3.06.03.11; Datum opname rond 1950. Onderwijzend personeel meisjes school aan de Schoolstraat .
v.l.n.r. staande Kapelaan Heesakkers, dames de Groen, Jansen, Van Hout-Opstal, Van de Weem-Harks, Zuster Anthonine, Mevrouw Derks, Meester P. van Gelder.

v.l.n.r. zittend; de dames Reiss, Wijnen, Veekens, Thoonen.


onderwijspersoneel14.jpg
foto;3.06.03.14; Datum opname foto onbekend. Onderwijspersoneel meisjesschool.
v.l.n.r. staand: Jan Geurts, Kapelaan Korf, Giny Wijnen, Dienie Derks, Maria Jansen, Annie Reiss, Jos Harks, Lien de Groen en meester P. van Gelder

zittend v.l.n.r. : Emmy Cremers, Riny Vloet, Bea van de Heuy, Nell Veekens.onderwijspersoneel15.jpg
foto;3.06.03.15; Datum foto onbekend. Onderwijspersoneel meisjesschool.
staand v.l.n.r. De dames Mientje Derks, Giny Wijnen, Hedwich Starmans, Thea Schiefferstein, Pieta Selten, Dienie Derks.

Zittend v.l.n.r. De dames Lien de Groen, Merie de Louw.onderwijspersoneel16.jpg
foto;3.06.03.16; Opname foto onbekend. Onderwijspersoneel meisjesschool.
staand v.l.n.r. de heren Frans Teunissen, Jan Geurts, De dames Maria Vloet, Annie Reiss, Lien de Groen, en Meester P. van Gelder.

zittend v.l.n.r. De dames Nel van Boekel, Janny Benders, Emmy Cremers, , Giny Wijnen.

onderwijspersoneel17.jpg
foto;3.06.03.17. Opname foto 1957. Ter gelegenheid van het afscheid van Mevrouw Ria Odenhausen. De foto is genomen voor het huis van Tien Jansen.
De overige onderwijzeressen v.l.n.r. De Dames, Marie de Louw, Mien van de Hoogen,, Thea Schifferstein, Giny Wijnen ,Lien de Groen, Pieta Selten, Diny Derks mevr. Janssen, en juffrouw Smits.