Fotografie

.

Onderstaande foto's die gemaakt zijn in de gang van Mevrouw E. Reijnen.
De afbeeldingen zijn destijds rond 1900 geschilderd door Hein Martens vader van Arie Martens te Mill.

© Copyright : Rijksdienst voor de Monumentenzorg Zeist.foto1_gang_reijnen.jpgfoto2_gang_reijnen.jpg


foto3_gang_reijnen.jpg


foto4_gang_reijnen.jpg


foto5_gang_reijnen.jpg

ONDERSTAAND ZIJN DE MARIA KAPELLEN AFGEBEELD ; IN DE VOORMALIGE GEMEENTE MILL EN SINT HUBERT

accaciahof.jpeg

Kapel Acaciahof voor een uitvoerige beschrijving zie verslag de Acaciahof onder de rubriek Historie. Locatie Hoogstraat te Mill
interieur_accasia1.JPG
Interieur Kapel Acaciahof

kapel_kampweg1.JPG
Kapel Kampweg te Mill

interieur_kampweg1.JPG
Interieur kapel Kampweg te Mill.


kapel_langeboom.JPG
Kapel te Langenboom Dorpstraat/Dominicanenstraat


interieur_kapel_langenboom.JPG
Interieur kapel te Langenboom


kapel_maurik2.JPG
Maurik Kapel nabij Campagne van de Jezuïeten De Russendaal te Langenboom, gelegen aan de Kammerbergweg


interieur_kapel_maurik1.JPG
Interieur Maurik Kapel


kapel_sint_hubert2.JPG
Mariakapel Sint Hubert, Pastoor Jacobsstraat.


interieur_kapel_sint_hubert1.JPG
Interieur Mariakapel te Sint Hubert.


kapel_wilbertoord1.JPG
Mariakapel te Wilbertoord, Beelenweg, staat in de bosschages.

kapel_wilbertoord2.JPG
Zijaanzicht Mariakapel te Wilbertoord


interieur_kapel_wilbertoord.JPG
Interieur Mariakapel te Wilbertoord


maria_kapel_na_renovatie.jpg
Onze Lieve Vrouw ten Hove kapel . Kapelweg te Mill. Zie voor een uitvoerig verslag van de kapel onder rubriek Historie ; Kapel onze lieve vrouw ten hove.

interieur_ol_vrouw_ten_hove1.JPG
Interieur kapel Onze Lieve Vrouw ten Hove.

interieur_ol_vrouw_ten_hove2.JPG
Interieur kapel Onze Lieve vrouw ten Hove


kapel_kamp_mill_.jpg
Kapel op het voormalig MOB complex (Graafseweg/Kampweg).

kapel_kamp_mill_interieur.JPG
Interieur ( erg vervallen) van de kapel op het voormalig MOB complex.


prive_kapel_fam._berends_.JPG
Privékapel familie Berends.

PLAFOND ORNAMENT KARSTRAAT 6

Plafond_ornament_karstraat_16.jpg


Plafond ornament in de gang van Karstraat 6 te Mill. Dit ornament is door Hein Martens en de toen nog jonge Kees Bastiaans geschilderd, rond 1920. (exact jaartal tot nu toe nog onbekend). Als men de beschildering goed bekijkt ziet mijn op de afbeelding rechts midden dat het figuur nog pas met potlood is ingetekend, en dat de afbeelding links midden nog geheel blanco is. Waarom het plafond ornament niet verder is afgemaakt is voor Myllesheem een voorlopig raadsel.

Onderstaande ziet u Liturgisch Vaatwerk en Kerkelijk gerei uit de Sint Willibrordus kerk te Mill.Monstrans_Kerk_Mill.jpg
Cilinder-monstrans eigendom: Parochie Heilige Willibrordus Mill

Cilinder-monstrans van verguld koper en een zilveren voet. Aangenomen mag worden dat deze monstrans in 1875 is opgebouwd uit de restanten van een oude monstrans. Onder in de voet staat de inscriptie "Ios Ioven fecit" hetgeen een aanwijzing is dat de monstrans omstreeks 1500 te Veghel moet zijn gemaakt. Uit dezelfde tijd stamt ook het in het torentje staande beeldje van Maria met Kind in een mandorla of amandelvormig aureool. De andere versieringen zijn uit 1875.
Een monstrans is een houder, gewoonlijk van goud, waarin de geconsacreerde hostie wordt getoond. De monstrans wordt gebruik bij Aanbidding , Lof en Processie.

reliekhouder_kerk_Mill.jpg
Reliekhouder anno 1798. Eigendom Parochie Heilige Willibrordus Mill.

Deze reliekhouder uit 1798 van zilver op hout is gemaakt door Rijke te Boxmeer.
De schrijn heeft de vorm van een barokke schoorsteenklok met als bekroning een medaillon met de voorstelling van de Heilige Willibrordus.
Een reliekhouder is een voorwerp om relieken in te bewaren, meestal delen van het skelet van een heilige. Reliekhouders zijn vaak kostbaar en kunstig gemaakt, die tot het kunsthistorisch erfgoed behoren.

wierooksvat_kerk_mill.jpg
Zilveren wierookvat en scheepje anno 1798. Eigendom; Parochie Heilige Willibrordus te Mill.

Uit het meesterteken, de jaarletters en het stafteken kan worden afgeleid dat deze zilveren wierooksvat en scheepje in 1798 door Rijke in Boxmeer zijn gemaakt. Beide hebben een ronde voet met ornamenten in de vorm van gestileerde palmbladeren.
Het vat heeft aan de onderzijde een blaasvormige versiering, op het middengedeelte guirlandes en het opengewerkte deksel heeft aan de bovenzijde een bladmotief.
Een wierookvat is een voorwerp waarin wierook verbrand wordt. Men gebruikt het wierookvat tijdens de eredienst, uitvaarten, processie en sacramentsprocessies.

kelk_zilver_0115_mill.jpg
Zilveren kelk anno 1873 . Eigendom Parochie Heilige Willibrordus Mill.

Zilveren kelk uit 1873 met op de segment-vormige voet tussen bladmotieven: 3 figuren in reliëf, voorstellende de Heilige Lodewijk met zwaard, de Christusfiguur en een vrouwelijke Heilige met een krans op het hoofd en een boek in de hand. Deze kostbare kelk heeft bladvoluten op de stam.
(Deze zilveren kelk is omstreeks 1989 ontvreemd).

kelk_zilver_0103_mill.jpg
Verguld-zilveren kelk anno 1873 :Eigendom Parochie Heilige Willibrordus Mill
Verguld-zilveren kelk uit 1873 met op de segmenten van de geprofileerde voet 6 gevleugelde engelenfiguren. Onder een manchet aan de onderkant van de stam komen in gotische arcaden 6 heiligenbeeldjes voor; Christus, Maria, Petrus & Paulus, Anthonius van Padua en Willibrordus. Deze zeer kostbare kelk is vervat in een verguld bladmotief, overgaand op de stam.
(Deze verguld-zilveren kelk is omstreeks 1989 ook ontvreemd).

zilveren_schaal_kerk_mill.jpg
Zilveren ampullenblad 18e eeuw; Eigendom Parochie Heilige Willibrordus Mill.
Dit zilveren ampullenblad is gemaakt door de Boxmeerse zilversmid Raab in de 18e eeuw.
Een ampullenstel bestaan bestaat uit een ampullenschaal en twee ampullen. Een ampul is gevuld met wijn (kerkwijn) en de tweede ampul met water, voor het eventueel aanlengen van de wijn De ampullen worden afzonderlijk gekenmerkt door de letter A (aqua) en V(vinum). De waterampul en het ampullenblad worden ook bij de handwassing gebruikt.

tabernakel_kerk_mill.jpg
Tabernakel R.K. Heilige Willibrordus Mill

Het tabernakel is in 1942 uit het oude altaar verplaats naar het nieuwe altaar. In 1962 is het wederom herplaatst op het sacramenten -altaar.
Het opschrift in reliëf met engelensymbolen op het tabernakel luidt ;
SANCTUS DOMINUS SANCTUS DEO SANTUS SABAOTH.
De functie van het tabernakel is ; een bewaarplaats voor de hosties (ouwel).

Onderstaand een compilatie van diverse processies te Mill en Kevelaer.

kerk1920.jpg
Rondgang kerk anno 1900.

ProcessieRondDeKerk.JPG
Processie in de tuin van de kerk Sint Willibrordus Mill anno 1920
kindsheidoptocht_1935_Mill..jpg
Kindsheidprocessie 1935. Namen van de kinderen op de foto staan waarschijnlijk niet in volgorde van de benaming die hieronder wordt genoemd.
1. Mies Rooyakkers, 2. Dien van de Cruijsen, 3. Nelly Sweens, 4. Sjaan van Dijk, 5. Julia van Tienen, 6. Annemarie Sweens, 7. niet bekend, 8. Jo Heijs, 9. Jo van de Cruijsen, 10. Chrisje van Tienen, 11. Gerrits, 12. Elly Reijnen, 13. Bertha van Dijk.


kindsheidoptocht_1938Mill..jpg
Kinderprocessie 1938. Rest van de informatie omtrent deze foto ontbreekt helaas.kindsheidoptocht_1939_Mill.jpg
Kindsheidprocessie anno 1939. Praalwagen met Engel Gabriël brengt blijde boodschap aan Maria. Verder bruidjes, herders en herderinnetjes.

kindsheidoptocht_1939twee_Mill.jpg
Groepsfoto Kindsheidprocessie, genomen voor het oude gemeentehuis Anno 1939.

kindsheidoptocht_1948_Mill.jpg
Kindsheidprocessie 1948. Bruidjes vooraan links Tina Verheijen, rechts Annie Verheijen. Op het vaandel het Pauselijk wapen. Daarachter de intocht van Jesus in Jeruzalem.

Hieronder volgen nog enkele foto's van kindsheidprocessie waar een datum of omschrijving niet aanwezig zijn. Wellicht kunt u waarde website-kijker ons nader informeren.


processie_onbekend1.jpg
Kindsheidprocessie in Mill; jaartal en voorzien van commentaar van de processie is ons niet bekend .

kindsheidoptocht_1939_2__Mill.jpg
Kindsheidprocessie 1939

kinderprocessie_onbekend1.jpg
Kindsheidprosessie jaartal onbekend

kinderprocessie_onbekend2.jpg
kindsheidprocessie jaartal onbekend.

kinderprocessie_onbekend3.jpg
Kindsheidoptocht jaartal onbekend

kinderprocessie_onbekend4.jpg
Kindsheidprocessie jaartal onbekend

processie_kevelaer_1925.jpg
Processie te Kevelaer anno 1925.
Naar de Processie in Kevelaer was een gewild jaarlijks uitstapje, compleet met Fanfare
" Edelweisz", alle processie vaandels, bruidjes, en de Maria Maagden die het Mariabeeld droegen.
Voor bedevaartgangers had de Spoorwegen, toen nog Noord-Brabantse Duitse Spoorweg de NBDS (spoorverbinding Vlissingen-Berlijn) een speciaal tarief . Retour Kevelaer, 3e Klasse, voor 90 centen per persoon in groepsverband.
processie_kevelaer_1930_2.jpg
Processie Kevelaer anno 1930 ; Bruidsmeisjes links vooraan Hanna Moors, 2e rechts Nel van Gemert, 1e rechts An Schraven. Geheel vooraan : Mevrouw Verbruggen van de Broek.

processie_kevelaer_1930_3.jpg
Processie te Kevelaer anno 1930. Meisje met paraplu is J. van Strijp-Jacobs, links erachter loopt haar moeder M. Jacobs-Coenen, ernaast zien wij mevrouw M. Albers-Thoonen.


processie_kevelaer_1930_4.jpg
Processie te Kevelaer 1930. Verdere gegevens ontbreken


processie_kevelaer_1930_5.jpg
Processie te Kevelaer anno 1930. Verdere gegevens ontbreken.

processie_kevelaer_1935_.jpg
Processie te Kevelaer 1935. Verdere gegevens ontbreken.


processie_kevelaer-Wallfahrt_1970_.jpg
Processie te Kevelaer 26 september 1970. Verdere gegevens ontbreken.

ZEGELVERENING MILL CA 1960

De zegelvereniging had in de jaren 60 van de 20e eeuw een prijsvraag uitgeschreven in de toenmalige "De Koerier" met als thema wie raad de naam van de eigenaar c.q. eigenaresse van het winkelpand dat in gesnipperde vorm te krijgen was bij de deelnemende winkeliers. Uiteraard bij een bepaald bedrag aan boodschappen wat men bij deze aangesloten winkeliers moest besteden. Dus hoe meer snippers des te meer kans had men om een foto van het winkelpand te raden.
Myllesheem weet niet zeker of zij de volledige collectie ( circa 20 stuks) in haar bezit heeft, daar in die tijd ruim honderd middenstanders in Mill aanwezig waren.
.

Onderstaand ziet u de foto's van de desbetreffende winkelpanden van de winkeliers die deelname aan de acties.


zegelvereniging1.jpg
Winkelpand van P.H. de Vet Radio-Televisiezegelvereniging2.jpg
Winkelpand van Berends Bloemenhuis

zegelvereniging4.jpg
Winkelpand Maas ; huishoudelijke artikelen en ijzerwaren achter de winkel de smederij

zegelvereniging5.jpg
Winkelpand Tien Derks Brood en Banket ( plus sigaretten automaat buiten aan de muur)

zegelvereniging6.jpg
Winkelpand Frans Keijzer; een winkel van Sinkel. De uitdrukking luidde vroeger " Wees wijzer koop bij de Keijzer"

zegelvereniging7.jpg
Winkelpand Piet van Hoof; De verfwinkel

zegelvereniging8.jpg
Winkelpand Piet Kandelaars; kleermaker van herenconfectie.

zegelvereniging9.jpg
Winkelpand Van den Heuvel; schoenen en orthopedische schoenen


zegelvereniging10.jpg
Winkelpand Arie Martens; drogisterij , verf en behang tevens schilder.

zegelvereniging11.jpg
Winkelpand Wim en Mariet Nooijen; verf en behang winkel , Wim was tevens schilder en Mariet zijn vrouw runde de drogisterij, tot op zeer hoge leeftijd .

zegelvereniging12.jpg
Winkelpand Tien van Tienen ; Een elektronica winkel van een was-centrifuge tot een schemerlamp.

zegelvereniging13.jpg
Winkelpand Jan Boerhof; winkel van brood en banket tevens chocolaterie.

zegelvereniging14.jpg
Winkelpand Jo Bastiaans; een winkel van huishoudelijke artikelen en cadeauartikelen tevens een mooie collectie pennen.

zegelvereniging15.jpg
Winkelpand Tien Hendriks; een winkel van rijwielen (Juncker) en bromfietsen (Berini) tevens fietsenhersteller.

zegelvereniging17.jpg
Winkelpand P. Kolenburg ( getrouwd met een zus van Piet Kandelaars ) Winkelpand was gelegen in de Hoogstraat nabij Acaciahof.

zegelvereniging18.jpg
Winkelpand P.J. de Vet en Zonen een winkel van luxe huishoudelijke artikelen en uiteraard de bronbemaling.

zegelvereniging19.jpg
Winkelpand: Frans v/d Cruijsen winkel naaimachinehandel.

zegelvereniging20.jpg
Winkelpand Stapel Poos; drogisterij.

zegelvereniging21.jpg
Winkelpand Wim van Tienen: Electra-winkel.